הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 עיר ללא אלימות 

 
תוכנית רב תחומית, שמטרתה להגביר את תחושת הביטחון האישי של התושבים באמצעות מערך מתואם ואפקטיבי בהובלת ראש העיר, אשר מחבר בין כל הגורמים העוסקים בהתמודדות עם התנהגויות אנטי חברתיות. בחולון הפעילות בשיתוף הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, באמצעות המטה עירוני למניעת אלימות סמים.
בחולון מופעלים מיזמים מיוחדיים שנועדו לתת מענה לאיפיונים ייחודים של העיר. חשיבות רבה מיוחסת לגיוס כלל התושבים לדבר בשפה האומרת "לא לאלימות", כמו כן מושקע מאמץ רב בעבודה עם הורים בהכשרות ובהדרכות של אנשי המקצוע, על מנת להגביר התמחותם במתן מענה לתופעות אלימות.
המטה למניעת אלימות סמים ואלכוהול תומך בהרחבת המענים הקיימים עבור בני נוער לבילוי בשעות הפנאי, ביצירת מסגרות לביטוי אישי ובהרחבת עבודת המניעה באמצעות מדריכי נוער ב'זירת הרחוב'.
המטה העירוני למניעת אלימות סמים ואלכוהול פועל בשיתוף משרד החינוך ומנהל החינוך ליישום מדיניות של  עידוד כבוד הדדי ואפס סובלנות לאלימות. המטה תומך בהפעלת תוכניות הסברה והדרכה ובשילוב מדריכים המשמשים כבוגרים משמעותיים, המהווים מודל ראוי לחיקוי בכל שעות היממה.
 
 
 
להתקנת Adobe Reader לחצו כאן