הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות

מינהל

אגף

מחלקה

יחידה

מעניקה שירות ישיר לתושב

אמנת שירות

מנהל/ת

מפה/כתובת

טלפון

פקס

E-mail

שעות קבלת קהל

שעות מענה טלפוני

מידע כללי

גלריות

יחידה ארגונית

כותרת (שדה לא בשימוש)

פנייה מקוונת

קבצים מצורפים
גירסה:
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות

מינהל

אגף

מחלקה

יחידה

מעניקה שירות ישיר לתושב

אמנת שירות

מנהל/ת

מפה/כתובת

טלפון

פקס

E-mail

שעות קבלת קהל

שעות מענה טלפוני

מידע כללי

גלריות

יחידה ארגונית

כותרת (שדה לא בשימוש)

פנייה מקוונת

קבצים מצורפים
גירסה:
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מנהל/ת:
סיגל פתאל
מזכירת האגף: מלי גורי
מפה/כתובת:702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 148
בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 148
טלפון:
03-5027353
פקס:
03-5027144

03-6008914
דואל:מלי- malig@Holon.muni.il
שעות קבלת קהל:

א, ב, ה' 13:30-08:00
ג' 13:00-08:00
   18:30-16:00

חדר 149

מערכת החינוך היסודי בחולון מונה כמעט 15,000 תלמידים: מעל 12,000 ב- 25 בתי ספר ממלכתיים, מעל 1,000 ב- 2 בתי ספר ממלכתיים-דתיים, מעל 200 ב- 2 בתי ספר ממלכתיים-חרדיים ומעל 1,000 ב- 5 בתי ספר חרדיים (מוכר שאינו רשמי).

האגף לחינוך יסודי מטפח למידה משמעותית בתהליכים לימודיים וערכיים בבתי הספר, תוך מיצוי כישורים ויכולות וטיפוח תפקודי לומד בכל ההיבטים.
מטרה זו באה לידי ביטוי במגוון התוכניות והתהליכים העירוניים, הנותנים מענים לימודיים, חברתיים ורגשיים.

יעדי האגף:

• קידום הישגים לימודיים.
• טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי.
• טיפוח גמישות פדגוגית בכל מעגלי העשייה.
• יצירת שיתופי פעולה וממשקים עם הפיקוח ועם גורמים פנים וחוץ רשותיים.
• מתן מענה מיטבי לשונות.
• טיפוח ייחודיות בית ספרית.
• פיתוח תוכניות לימודים במתכונת למידה מבוססת פרויקטים .
• קידום הוראה מתוקשבת.
• טיפוח קיימות.
• טיפוח אוטונומיה ניהולית בקרב המנהלים.

תוכניות ותחומי פעילות>>

 

מבנה ארגוני
ראו גם