הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות

מינהל

אגף

מחלקה

יחידה

מעניקה שירות ישיר לתושב

אמנת שירות

מנהל/ת

מפה/כתובת

טלפון

פקס

E-mail

שעות קבלת קהל

שעות מענה טלפוני

מידע כללי

גלריות

יחידה ארגונית

כותרת (שדה לא בשימוש)

פנייה מקוונת

קבצים מצורפים
גירסה:
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות

מינהל

אגף

מחלקה

יחידה

מעניקה שירות ישיר לתושב

אמנת שירות

מנהל/ת

מפה/כתובת

טלפון

פקס

E-mail

שעות קבלת קהל

שעות מענה טלפוני

מידע כללי

גלריות

יחידה ארגונית

כותרת (שדה לא בשימוש)

פנייה מקוונת

קבצים מצורפים
גירסה:
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מנהל/ת:
יהודית בר און
מזכירת האגף: מלי גורי
מפה/כתובת:702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 148
בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 148
טלפון:
03-5027353
פקס:
03-5027144
דואל:מלי- malig@Holon.muni.il
שעות קבלת קהל:

א, ב, ה' 13:30-08:00
ג' 13:00-08:00
   18:30-16:00

מערכת החינוך היסודי בחולון מונה כמעט 15,000 תלמידים: מעל 12,000 ב- 25 בתי ספר ממלכתיים, מעל 1,000 ב- 2 בתי ספר ממלכתיים-דתיים, מעל 200 ב- 2 בתי ספר ממלכתיים-חרדיים ומעל 1,000 ב- 5 בתי ספר חרדיים (מוכר שאינו רשמי).

האגף לחינוך יסודי מטפח למידה משמעותית בתהליכים לימודיים וערכיים בבתי הספר, תוך מיצוי כישורים ויכולות וטיפוח תפקודי לומד בכל ההיבטים.
מטרה זו באה לידי ביטוי במגוון התוכניות והתהליכים העירוניים, הנותנים מענים לימודיים, חברתיים ורגשיים.

יעדי האגף:

• קידום הישגים לימודיים.
• טיפוח אקלים בית ספרי מיטבי.
• טיפוח גמישות פדגוגית בכל מעגלי העשייה.
• יצירת שיתופי פעולה וממשקים עם הפיקוח ועם גורמים פנים וחוץ רשותיים.
• מתן מענה מיטבי לשונות.
• טיפוח ייחודיות בית ספרית.
• פיתוח תוכניות לימודים במתכונת למידה מבוססת פרויקטים .
• קידום הוראה מתוקשבת.
• טיפוח קיימות.
• טיפוח אוטונומיה ניהולית בקרב המנהלים.

תוכניות ותחומי פעילות:

תוכנית הייחודיות
כל בתי הספר היסודיים בחולון מאופיינים  בייחודיות מסוימת, במטרה להגדיר זהות, שתוביל למצוינות וגאוות יחידה.
הנושאים מתחלקים לחמישה אשכולות: אומנות ויצירה, מדעים וסביבה, יהדות ומורשת,  מנהיגות וקהילה ותקשורת ודיאלוג.

מודל למידה משמעותית- School in the city
העיר חולון היא עיר שוחרת חינוך ותרבות ועשירה במוסדות ציבור איכותיים וייחודיים בתחום זה. העיר משמשת כמרחב חינוכי עבור תלמידינו, הפועלים בה במסגרת לימודי החקר והעניין בתחום הפורמלי והבלתי פורמלי. התהליך נעשה תוך איגום  משאבים של  "סל תרבות" ותכנית קרב. מנהלי מוסדות התרבות כתבו תכניות מצוינות, שאושרו ע"י משה"ח והנהלת קרן קרב  והופעלו בכל בתי הספר  לרווחתם, הנאתם ופיתוחם של הלומדים, בשילוב סל תרבות. כמו כן הפיקוח על המדעים בשיתוף החווה החקלאית מובילים למידת חקר משותפת.

למידה מבוססת פרויקטים
12 בתי ספר יסודיים פועלים על פי תפיסה חינוכית זו.במסגרת התוכנית לומדים התלמידים מיומנויות חקר ועוסקים בפיתוח פרויקט קבוצתי, תוך שילוב מגוון מקצועות ותחומים נוספים. את התוצרים מציגים התלמידים בערב פרזנטציות, 3 פעמים בשנה.

תוכנית התקשוב הלאומית של המאה ה-21
כל כיתות האם בחינוך היסודי מתוקשבות וכוללות מחשב ומקרן, המאפשרים קיום מקסימום שיעורים מתוקשבים. בכל בי"ס קיימת מעבדת מחשבים (נייחת או ניידת) הצוות החינוכי בביה"ס כותב תוכניות לימודים מתוקשבות המותאמות לאוכלוסיית ביה"ס. מספר בתי ספר פיתחו תוכניות ייחודיות עם מכשירי קצה כגון מחשב נייד, אייפד, טאבלט,  סמארטפון.

קידום  מצוינות
יעד זה מיושם בעיר ע"י מגוון תוכניות פנים וחוץ-בית ספריות- מרכז להעשרה חינוכית, סופר צעיר, יצרן צעיר, יוצר צעיר, קולנוען צעיר, מעצב צעיר, מצוינות מרכז קשת, מצוינות מכון ויצמן,
ועוד .

תומכות הוראה בכיתות  א'
בכל כיתות א' בעיר מממנת הרשות העסקת תומכות הוראה המסייעות למחנכת הכיתה לתת מענה מותאם ומקדם בקבוצות קטנות. (8 ש"ש סייעת או 5 ש"ש מורה, בכל כיתה).

שילוב עובדים סוציאליים בבתי הספר
 במרבית בתי הספר משולבים עובדים סוציאליים, במטרה ליצור קשר מיידי ומקצועי בין בתי הספר לאגף הרווחה, תוך מפגש עם הורים, טיפול בתלמידים וקיום ישיבות היוועצות.

שילוב ספרנים בבתי הספר
בכל בתי הספר היסודיים מועסקים ע"ח הרשות ספרנים בספריות בתי הספר, המשאילים ספרים לתלמידים, מקנים מיומנויות של חיפוש במקורות מידע ומעבירים פעילויות לעידוד קריאה.

תהליכי תכנון ובינוי
בימים אלה אנו נמצאים בתהליכי תכנון ובינוי של שני בתי ספר יסודיים, המתוכננים להיפתח בספטמבר 2010.

ניהול עצמי שלב ב'
המהלך לווה בהשתלמות מנהלים ומינהלניות וליווי יועצים ארגוניים. בימים אלה כותבים מנהלי בתיה"ס את תוכנית העבודה המקושרת משאבים .

יישום התוכנית  הלאומית- 360 (שמיד)
התוכנית פועל בעיר ע"י שיתוף פעולה של חמישה משרדי ממשלה- חינוך, רווחה, בטחון פנים, בריאות וקליטה. מטרת התוכנית היא מיפוי תלמידים בסיכון, ובניית תוכניות המותאמות לצרכי בתי הספר והתלמידים.

טיפול פסיכולוגי
 שילוב פסיכולוג בעבודה החינוכית הכלל בית ספרית. ובנוסף, מתן מענה רב מערכתי לשני תלמידים  מאתגרים בכל בי"ס. ("אוזן קשבת", "שותפים")

פרויקט פר"ח
230 סטודנטים פועלים בעיר ונותנים מענה של חונכות לתלמידים.

מרכז מאו"ר
הינו מרכז אבחוני וטיפולי באחריות האגף לחינוך יסודי, המעניק שעות להוראה מתקנת במסגרת  תוכנית 'מאור בבוקר' בהתאם לגודל בית הספר וצרכיו וכן
תוכנית נוספת 'מאור רגשי' - שעות תרפיה במימון הרשות וכן פסיכיאטר לאבחון וטיפול בבעיות קשב וריכוז.


 

מבנה ארגוני
ראו גם