הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות

מינהל

אגף

מחלקה

יחידה

מעניקה שירות ישיר לתושב

אמנת שירות

מנהל/ת

מפה/כתובת

טלפון

פקס

E-mail

שעות קבלת קהל

שעות מענה טלפוני

מידע כללי

גלריות

יחידה ארגונית

כותרת (שדה לא בשימוש)

פנייה מקוונת

קבצים מצורפים
גירסה:
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות

מינהל

אגף

מחלקה

יחידה

מעניקה שירות ישיר לתושב

אמנת שירות

מנהל/ת

מפה/כתובת

טלפון

פקס

E-mail

שעות קבלת קהל

שעות מענה טלפוני

מידע כללי

גלריות

יחידה ארגונית

כותרת (שדה לא בשימוש)

פנייה מקוונת

קבצים מצורפים
גירסה:
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מנהל/ת:
יהודית בר און
מפה/כתובת:702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 148
בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 148
טלפון:
03-5027353
פקס:
03-5027087
שעות קבלת קהל:ימים: א', ב', ד', ה': 8:00 – 14:00
ג': 8:00 – 13:30, 16:00 – 19:00

בחולון לומדים כ-12.000 תלמידים ב- 30 בתי הספר היסודיים בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, העצמאי והמיוחד. המחלקה לחינוך יסודי חותרת לשיפור ההישגים האישיים של כל תלמיד ותלמידה ומבקשת להעניק הזדמנות שווה לילדים ממגוון שכבות האוכלוסייה.  
לפיכך עוסקת המחלקה בשיפור טיב הלמידה והבטחת איכותה, תוך מתן טיפול פרטני לכל תלמיד על מנת לחולל את השינוי, שבכוחו להביא למצוינות.   
 
חתירה זו למצוינות משמעותה תמיכה מערכתית רחבה בכל תלמיד לשם מיצוי מלא של יכולתו, עידוד הצדדים החזקים באישיות התלמיד ועזרה בתחומים בהם מתגלות חולשותיו.  
זאת ועוד, המחלקה חותרת לשיפור מתמיד בתהליך ההוראה-למידה, ביחסי הגומלין בין מורה לתלמיד ובהגמשה של תוכניות הלימודים.  
מתן אוטונומיה בית-ספרית מהווה אמצעי חשוב בהשגת יעדים אלה.  

לאוטונומיה הפדגוגית הבית-ספרית מספר מרכיבים המשלימים זה את זה:  

  •  פיתוח "אני מאמין בית-ספרי" - הנקבע ע"י צוות ביה"ס בשאיפה לקביעת ייחודיות למוסד. 
  • מסירת האחריות והסמכות לצוותי מורים בנושאי ארגון ההוראה והחינוך. 
  • תכנון לימודים בית-ספרי - הנגזר מההדגש הבית-ספרי. 
  • הערכה בית-ספרית - שיטתית וקבועה. 
  • מעורבות הקהילה - הנתפסת כשותפה בעיצוב מדיניות בית-הספר וכמלווה בתהליכי ביצוע. 

תפיסה זו משמשת בסיס לתכנון עבודת המחלקה בשנים הבאות.  
סיוע מירבי ינתן לבתי הספר, במטרה לקדם התחומים הנ"ל, תוך שיתוף פעולה ותאום עם מפקחי משרד החינוך והתרבות.
  
בין תחומי הפעילות של האגף לחינוך יסודי:  

  1. ביצוע ובקרה על תכניות עבודה.
  2. ייזום תכניות לשיפור ההישגים בבתי הספר .
  3. הפעלת יוזמות ייחודיות, כגון: "הסופר הצעיר ", בתי"ס מוסיקליים, תוי תקן ירוק לבתי ספר.
  4. הכשרה, ליווי והעצמת המנהלים והסגל הבכיר .
  5. הובלת פרלמנט הילדים העירוני.
מבנה ארגוני
ראו גם