הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות

מינהל

אגף

מחלקה

יחידה

מעניקה שירות ישיר לתושב

אמנת שירות

מנהל/ת

מפה/כתובת

טלפון

פקס

E-mail

שעות קבלת קהל

שעות מענה טלפוני

מידע כללי

גלריות

יחידה ארגונית

כותרת (שדה לא בשימוש)

פנייה מקוונת

קבצים מצורפים
גירסה:
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות

מינהל

אגף

מחלקה

יחידה

מעניקה שירות ישיר לתושב

אמנת שירות

מנהל/ת

מפה/כתובת

טלפון

פקס

E-mail

שעות קבלת קהל

שעות מענה טלפוני

מידע כללי

גלריות

יחידה ארגונית

כותרת (שדה לא בשימוש)

פנייה מקוונת

קבצים מצורפים
גירסה:
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מנהל/ת:
עו"ד ניר כהן
מפה/כתובת:702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
טלפון:

03-5027409 

עסקים בעיר- 03-5027411
עסקים בתעשייה- 03-5027412

פקס:03-5018838
שעות קבלת קהל:

מפקחים: א', ב', ה' 10:00-08:00 ג' 10:00-08:00, 18:30-16:00

משרד: א', ב', ה' 13:00-08:30 ג' 13:00-08:30, 18:30-16:00

מהו תפקידה של המחלקה לרישוי עסקים?

תפקיד המחלקה לרישוי עסקים הוא לדאוג לכך -  שכל עסק, הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח - 1968 וצו רישוי עסקים התשע"ג - 2013, כעסק טעון רישוי, יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים, עם רישיון תקף ובלא שיהווה מטרד כלשהו לסביבה. מסגרת חוק רישוי עסקים, נותנת ביטוי נאות לתפקיד המרכזי של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של הרשות המקומית, ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלבנטיים אחרים. 

 

מבנה ארגוני
ראו גם