הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות

מינהל

אגף

מחלקה

יחידה

מעניקה שירות ישיר לתושב

אמנת שירות

מנהל/ת

מפה/כתובת

טלפון

פקס

E-mail

שעות קבלת קהל

שעות מענה טלפוני

מידע כללי

גלריות

יחידה ארגונית

כותרת (שדה לא בשימוש)

פנייה מקוונת

קבצים מצורפים
גירסה:
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי
היסטוריית גירסאותהיסטוריית גירסאות

מינהל

אגף

מחלקה

יחידה

מעניקה שירות ישיר לתושב

אמנת שירות

מנהל/ת

מפה/כתובת

טלפון

פקס

E-mail

שעות קבלת קהל

שעות מענה טלפוני

מידע כללי

גלריות

יחידה ארגונית

כותרת (שדה לא בשימוש)

פנייה מקוונת

קבצים מצורפים
גירסה:
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מנהל/ת:
ד"ר איזבלה אפיק
מפה/כתובת:127;#12;#הרוקמים 12, אזור התעשייה
הרוקמים 12, אזור התעשייה
טלפון:

03-6536040

03-6536041

פקס:03-5583015
דואל:afick@holon.muni.il
שעות קבלת קהל:ב', ד' 11:00 – 8:00

היחידה לאיכות הסביבה הוקמה בשנת 1995, כדי לתת מענה למפגעים סביבתיים, ועד כמה שניתן למנוע אותם מלכתחילה. 
 היחידה כפופה למנהלת תעשייה ומסחר בעיריית חולון והינה הגורם העירוני האחראי על פיקוח ואכיפה של ההיבטים הסביבתיים בתחומי התעשיות, החינוך והתכנון בעיר חולון ובמועצת אזור. 
  
מטרות היחידה 

 • הפחתת סיכונים סביבתיים באיזור התעשייה ושיקום הסביבה הפגועה.
 • שמירה על מקורות מים נקיים על פי התקן.
 • פיתוח מודעות התושבים לנושא איכות הסביבה והשתלבות בפרויקטים סביבתיים.
 • הקפדה על מערך תכנון המבנים והסביבה בהתאם לקריטריונים סביבתיים המוגדרים בחוק.

תחומי פעילות 
  
חינוך 
באחריות היחידה לאיכות הסביבה לקדם את נושא החינוך הסביבתי וההסברה בקהילה בכלל ובמוסדות החינוך בפרט. 
  
השירותים הניתנים על ידינו במוסדות חינוך: 

 • קיום מערך הפעלה ולמידה לבתי ספר המעונינים להפעיל תוכניות בנושא איכות הסביבה כגון הפרוייקט הבינלאומי "גלוב" במסגרת תוכנית "אדם, חברה, מולדת וסביבה".
 • מתן ייעוץ מקצועי והנחייה בעבודות תלמידים וסטודנטים.
 • הפקת חומרי למוד והסברה.
 • ארגון השתלמויות מקצועיות.

השרותים הניתנים על ידינו בקהילה: 

 •   ארגון 'ימים ירוקים' בקהילה, במתנ"סים, בתנועות נוער וכדומה.
 • פרוייקט "אמץ אתר".

השירותים הניתנים על ידינו במרכז המידע:  

הפעלת מרכז מידע המציע מגוון חומרי-עזר ייחודיים בחינוך סביבתי כולל ייעוץ ואיתור מידע לפי בקשה, קרי : 

 • תוכניות חינוך ומערכי שיעור
 • ספרים
 • כתובות באתרי אינטרנט
 • מאמרים וקטעי עיתונות
 • כתבי עת
 • סרטי וידאו ושקופיות

תכנון סביבתי 
 התכנון הסביבתי הינו הבסיס למניעת מטרדים סביבתיים צפויים מפרוייקטים עתידיים. התכנון מהווה שלב ראשון במערכות הרישוי השונות בעירייה ולכן חשיבותו הרבה בגילוי ליקויים בשלב מוקדם של הפרוייקטים. 
  
 העיסוק בתכנון סביבתי בחולון כולל מספר רבדים : 
 • תכניות מטרופוליניות
 
 מעורבות בתכניות מטרופוליניות כדוגמת מערכת ההסעה ההמונית. 
 מתן הערות בנושאים סביבתיים והתייחסות לתסקירי ההשפעה על הסביבה של התכנית. 
  
 • תכניות בנין עיר 
 בדיקת תכניות בנין עיר ומתן הערות בנושאים סביבתיים, כתיבת נספחים סביבתיים לתכניות, בדיקת נספחים ותסקירי השפעה על הסביבה של התכניות. 
  
 • היתרי בניה 
 בדיקת תכניות ומתן הנחיות סביבתיות עבור בקשות להיתרי בניה למבני תעשיה ומסחר ומבני ציבור מסויימים כדוגמת: קופות חולים.  
  
 • קרינה 
 היחידה לאיכה"ס הינה גורם רישוי מרכזי במסלול הבקשה להיתר בניה של החברות הסלולאריות המעוניינות בהקמת אנטנות. 
 היחידה בודקת את סקרי הבטיחות ותכניות האנטנות. 
  
 ועדות משנה וועדות מקומיות 
 המתכננת הסביבתית הינה נציגת השר לאיכות הסביבה בועדת המשנה וועדות מקומיות בעירייה. ההשתתפות בועדות חשובה ומהווה הזדמנות למתן הערות לתוכניות המוצגות בוועדה.  
  
 תעשיות 
  
 בתחום תעשיות מטפלת היחידה לאיכות הסביבה בנושאים הבאים:  
   
 חומרים מסוכנים 
 היחידה מבצעת: 

 •  ביקורות במפעלים (מתן הנחיות ודרישות למפעלים, פיקוח ואכיפה לאחר ביצוע דרישות).
 • טיפול בבקשות למתן היתר רעלים (בדיקת תיקי מפעל, נהלי חירום, תוכניות אחסון בטיחותי, הערכות סיכונים).
 • טיפול באירועי חומרים מסוכנים.
 • טיפול בבקשות לרשיון עסק.
 • טיפול בתלונות הציבור.
 • קידום פרוייקטים מיוחדים (חוברת חירום לאיזור התעשייה).
 • מבצעי אכיפה (שינוע חומרים מסוכנים).

באיזור התעשייה ישנם 111 מפעלים המוגדרים "מפעלים מסוכנים". 
המפעלים סווגו בקטגוריות שונות לפי מהות עיסוקם. 
מאז הקמת היחידה מורגשת ירידה משמעותית בכמות האירועים בהם מעורבים חומרים מסוכנים וזאת בשל עבודת פיקוח ואכיפה מאומצת.  
 
תקנות חופש המידע בנושא חומרים מסוכנים

שפכים תעשייתיים 
היחידה שמה דגש על קיום תקנות וחוקים סביבתיים במפעלים ועסקים במטרה לשמור על מקורות מים ומניעת זיהומם באמצעות: 

 • יקורות קבועים במפעלים ועסקים.
 • פיקוח ואכיפה על פינוי פסולת כנדרש.
 • בדיקת המערכות לטיפול בשפכי המפעלים.

בעיר חולון ישנם 131 מפעלים הנמצאים בפיקוח היחידה בתחום זה, כאשר הדגש ניתן למפעלים הפולטים מתכות כבדות, שומנים ושמנים. 

תקנות חופש המידע בנושא שפכים תעשייתיים

איכות אוויר 
היחידה בודקת את הגאזים הנפלטים ממפעלי-תעשייה (מזהמים נייחים) ומכלי-רכב (מזהמים ניידים). 
בדיקת מזהמים מכלי רכב נערכת במסגרת מבצעים ברחבי העיר מדי חודש-חודשיים. 
כמו כן קיימת בחולון תחנת ניטור אויר המודדת מזהמי אוכלוסיה וכן נתונים מטאורולוגים. התחנה נמצאת על גג בי"ס קוגל ברח' ההסתדרות. 
בתעשייה נמצאים תחת פיקוח ואכיפה מפעלים / עסקים אשר בהם פוטנציאל לזיהום קרי: נגריות, מצבעות, מפעלי מזון ועוד.  

תקנות חופש המידע בנושא איכות אוויר

רעש 
 בעיקר נבדקות תלונות התושבים בגין מטרדי רעש. באפשרות היחידה לטפל בתלונות בגין מטרדי רעש כאשר הרעש הינו ממקור כגון מפעל תעשייתי או עסק. 
 כמו כן מטופלים על ידינו מפעלים המהווים מקור פוטנציאלי לגרימת מטרדי רעש סביבתי.  
  
תקנות חופש המידע בנושא רעש

קרינה 
 נושא הקרינה מקבל עדיפות בטיפול במסגרת תכנון סביבתי על ידי הצבת תנאים מחמירים להקמת אנטנות סלולאריות. 
 כמו כן נערכת בדיקת דוחות בטיחות קרינה במסגרת התנאים לאישור האנטנות.  
   
תקנות חופש המידע בנושא קרינה

ביקורות ואישורים 
 להלן מוצגים נתונים (סיכום 2000) הנוגעים לפעילויות בנושאים שונים אשר נבדקו במסגרת פיקוח ואכיפה על השלכות הסביבתיות במגוון הנושאים המטופלים ע"י היחידה: 

 • ביקורות בנושא חומרים מסוכנים: 155
 • בדיקה ואישור נוהלי חירום ותיקי מפעל: 59
 • טיפול בתלונות: 240
 • טיפול בקשות לרשיון עסק: 158
 • בדיקת היתרי רעלים: 43
 • בדיקת זיהום אויר מכלי רכב: 241
 • דגימות שפכים במפעלים: 203

פניות התושבים בנושא מפגעים סביבתיים מועברות ליחידה לאיכות הסביבה באמצעות המוקד העירוני של עיריית חולון בטלפון 106 או 03-5011111. 

מבנה ארגוני
ראו גם