הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

החל מ- 15 בינואר יחולו שינויים בהסדרי התנועה ברחוב תמנע לרגל ביצוע עבודות תשתית

תאריך: 12/01/2017

החל מיום א', 15 בינואר 2017 יחולו הסדרי תנועה זמנים ברחוב תמנע זנדמן לצורך ביצוע עבודות פיתוח ושדרוג רחוב תמנע.

העבודות מתבצעות כחלק שורה של פעולות לשיפור דרכי הגישה אל איזור התעשייה והתנועה בתוכו לקראת קליטת חברות ועסקים נוספים.

העבודה תתבצע  בארבעה שלבים: שכל אחד מהם יימשך כחודשיים.

שלב א' - הסדר תנועה זמני המאפשר עבודות בחלק הצפוני של רחוב תמנע במשך חודשיים ימים.

שלב ב' - הסדר תנועה זמני המאפשר עבודות בחלק הדרומי של רחוב תמנע במשך חודשיים ימים.

שלב ג' - הסדר תנועה זמני בצד המזרחי של רחוב זנדמן.

שלב ד' - הסדר תנועה זמני בצד המערבי של רחוב זנדמן.

הסדרי התנועה הנ"ל מאושרים ע"י ועדת התנועה העירונית ומשטרת ישראל.
מנהל התעשייה יעשה כל מאמץ לקצר את משך הביצוע של כל שלב.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.