הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

החל מ 22 בינואר 2017 ניתן שלם את אגרת חופש המידע בסך 20 ש"ח באופן ישיר באמצעות האינטרנט

תאריך: 24/01/2017

החל מ 22 בינואר 2017 ניתן שלם את אגרת חופש המידע בסך 20 ש"ח באופן ישיר באמצעות האינטרנט.

לנוחותכם מידע נוסף אודות חוק חופש המידע.