הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

התנועה ברחוב המרכבה תנותב למסלול המערבי.

תאריך: 06/03/2017
המסלול המזרחי יחסם לתנועה לטובת עבודות תשתית בין התאריכים: 9.3.17 - 30.9.17

החל מיום חמישי, 9.3.17, בשעה 22:00 תנותב התנועה ברחוב המרכבה,
בקטע שבין מס' 25 לבין מס' 19, למסלול המערבי.

המסלול המזרחי יחסם לתנועה לטובת עבודות תשתית.
הסדרי התנועה הזמניים יהיו בתוקף עד לתאריך 30.9.17.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

עיריית חולון | מינהל מסחר ותעשייה

מודעה (הטקסט בגוף הודעה)