הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

תחילת עבודות תשתית ופיתוח ברחוב סוקולוב בקטע שבין בלינסון – יהודה הלוי

תאריך: 22/06/2017

מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

ממינהל תשתיות נמסר כי בימים אלה מתחילות עבודות תשתית ופיתוח ברחוב סוקולוב בקטע שבין בלינסון – יהודה הלוי.

העבודות תבוצענה בשלבים, כאשר בשלב ראשון, מתאריך 18.6.17 ולמשך כ 4 חודשים,  תוסט התנועה כולה למסלול הצפוני, לתנועה דו סיטרית.

תחסם התנועה לרחוב רוטשילד מרחוב סוקולוב והכניסה תהיה מרחוב שמואל הנגיד.

תחסם הכניסה לרחוב חובבי ציון, מכיוון רחוב סוקולוב והגישה אליו תעשה מרחוב מאז"ה.

לא תתאפשר חנייה בצידו המזרחי של רחוב רוטשילד במהלך העבודות.
נהגים והולכי רגל מתבקשים להישמע לתמרורים זמניים ולהשתמש בדרכים חלופיות.

מנשרים חולקו לתושבים.

על שינויים נוספים בהסדרי תנועה יפורסם עם התקדמות הפרויקט.

מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

עבודות בסוקולוב - תרשים