הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

החל משנת הלימודים הקרובה: כ-700 תלמידים מחולון ייהנו מתכנית מיל"ת

תאריך: 13/08/2017
מדובר במסגרות יום לימודיות תוספתיות המיועדות לתלמידים בבתי הספר העומדים בקריטריונים שקבע משרד החינוך


מוטי ששון: "אני מברך על כניסת תלמידי חולון לתכנית, אשר תספק להם תמיכה לימודית וחברתית כמו גם תעסוקה ועניין לאחר שעות הלימודים הפורמליות"

בעקבות פנייתו של ראש עיריית חולון, מוטי ששון, אישר משרד החינוך לחולון שעות תכנית מיל"ת (מסגרות יום לימודיות תוספתיות), הניתנת כשעות תוספתיות ללמידה בקבוצות קטנות. מסגרות אלה מיועדות לבתי ספר העומדים בקריטריונים שקבע משרד החינוך (מדד טיפוח 10-5).
80% מהשעות יוקצו לקידום התלמידים במסגרת מקצועות הליבה (במיקוד שפה ומתמטיקה) והיתר יוקצו לפעילות העשרה במגוון נושאים לבחירה ובתחומי פיתוח והעצמה אישית.
בחירת המורים שילמדו במסגרת תכנית מיל"ת תיעשה תוך מתן עדיפות למורים המלמדים בבית הספר.

עיריית חולון קיבלה אישור ל- 19.5 מסגרות מיל"ת, כאשר כל מסגרת מיועדת לעד 35 תלמידים. המסגרת פועלת  4 ימים בשבוע מתום יום הלימודים ועד השעה 15:30 וכוללת גם ארוחת צהרים חמה.

לבתי הספר "יחד" ו"עלומים" אושרו  12.5 מסגרות כבתי ספר שלמים בתכנית (7 מסגרות ליחד ו-5.5 מסגרות לעלומים) ולבתי הספר "המגינים", "שזר" ו"שנקר" אושרה מסגרת אחת לכל אחד  (3 בסך הכל).
בחינוך העל יסודי אושרו לבתי הספר "הרצוג", "עתידים" ו"נבון"  4 מסגרות בסך הכל.

בבתי הספר היסודיים העלות נחלקת בין משרד החינוך (50%), עיריית חולון (25% ) וההורים (25%). בחט"ב/חט"ע משרד החינוך מסבסד 50% מהעלות, עיריית חולון 32% וההורים - 18%.

פרויקט מילת
צילום: טל קירשנבאום