הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

מיום א' 3/9/17 עד סוף דצמבר 17 יתקיימו עבודות פיתוח ברחוב משה שרת (החל ממספר 52).

תאריך: 31/08/2017
רחבת החול מול גן הילדים תיסגר לכניסת כלי רכב.

ממנהל תשתיות מבקשים להודיע כי מיום א' 3/9/17 עד סוף דצמבר 17 יתקיימו עבודות פיתוח ברחוב משה שרת (החל ממספר 52).

רחבת החול מול גן הילדים תיסגר לכניסת כלי רכב.

כניסה לגן תתאפשר דרך שביל הולכי הרגל בלבד.

הנכם מתבקשים לפנות את רכבכם מרחבת החול.
(לא תהיינה הפרעות לתנועת הרכבים).

מנשר עבודות ברחוב שרת - מפה