הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

הודעה על שינויי תנועה ברחוב קרן היסוד בקטע שבין קריית שמונה ובית לחם

תאריך: 18/10/2017
קטע הכביש יהיה סגור למשך חודשיים

מאגף תשתיות  ומתאגיד המים "מי שקמה" נמסר כי כחלק מפרויקט שיקום רח' קרן היסוד, החל מתאריך 22/10/2017 ולמשך חודשיים תחלנה עבודות להנחת קווי מים ושיקום כבישים ומדרכות  ברח' קרן היסוד, בקטע קריית שמונה-בית לחם (חלק צפוני).

בשל כך, תנועת הרכבים ברח' קרן היסוד בקטע הנ"ל, תהיה ממערב למזרח בלבד (הקטע הנ"ל יהיה  חד סטרי).

לצורך ביצוע העבודה תחסמנה החניות לאורך הרחוב ולא תתאפשר כניסה לחניות הבניינים מס'  16,18,20,22,24,26,28,30,32 .

כמו כן לאורך המדרכה הדרומית לא תתאפשר חנייה ועצירת רכבים.

מפת קרן היסוד

סליחה על חוסר הנוחות הזמנית.