הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

שינויים בהסדרי התנועה ברחוב נעמי שמר

תאריך: 29/11/2017
בשל עבודות התשתית לא תתאפשר החניה ברחוב נעמי שמר

מאגף תשתיות נמסר, כי החל מתאריך 3.12.17 יום ראשון, ולמשך כ-3 חודשים, יתבצעו עבודות לתיעול, סלילה וריצוף ברח' נעמי שמר.

העבודות יחלו ברחוב ללא מוצא, ולא תתאפשר חניה ברחוב.

אנו מתנצלים על חוסר הנוחות הזמנית.

מפה