הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

שקוף שחולון במקום הראשון !

תאריך: 06/12/2017

עמותת שקיפות בינלאומית ישראל קובעת: חולון במקום הראשון במדד הרשויות המקומיות השקופות לתושביהן.

מוטי ששון: "אני גאה על כך שמאמצינו להבאת מירב המידע לידיעת התושבים נושאים פרי וחולון מובילה בארץ בתחום זה."

חולון מדורגת במקום הראשון במדד הרשויות המקומיות השקופות לתושביהן. כך עולה מנתונים שמפרסמת עמותת שקיפות בינלאומית ישראל. במסגרת מדד השקיפות לשנת 2017 כפי שנבדקה ב-76 ערים בישראל, עומדת חולון במקום הראשון עם ציון 100 עגול ! יחד עם חולון חולקות את המקום הראשון גם הרשויות: כפר סבא, קריית ביאליק ומגדל העמק.

מטרת המדד לבחון את נגישות וזמינות המידע באתר האינטרנט של הרשות המקומית ולהוות כלי בידי הרשויות להגברת השקיפות בנושאים השונים, החל בנדרש על פי החוק, דרך פרסום פרוטוקולים, תקציב, פרסום מכרזים, נושאי תכנון ובנייה ועוד. בין היתר, בדק המדד: דרכי התקשרות עם העירייה, העומד בראשה וחברי המועצה, פרסום דוחות שונים, בהם: הדוח השנתי של מבקר הרשות ושל הממונה על חופש המידע, פרסום פרוטוקולים, כגון: ישיבות מועצה, ועדת תמיכות, ועדת מכרזים, הוועדה לתכנון ולבנייה, פרסום חוקי עזר עירוניים, מכרזים, מועדי ישיבות מועצה, פרסום נושאים נוספים כגון: תעריפי ארנונה, קריטריונים למתן הנחות ופטורים בארנונה ועוד.

ראש העיר, מוטי ששון: "אנו רואים מחויבות רבה בהבאת מירב המידע לידיעת תושבי חולון במגוון אמצעים וזאת מתוקף היותנו משרתי ציבור. מדד העמותה מוכיח כי מאמצינו אכן נושאים פרי ואני גאה על כך שחולון מובילה בארץ בתחום זה".

100 בשקיפות אתר האינטרנט העירוני!