הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

סגירת קטע כביש ברחוב קרן היסוד

תאריך: 07/01/2018
החל מה-8.1.18 ייסגר לתנועה המסלול הדרומי ברחוב קרן היסוד וייפתח לתנועה המסלול הצפוני. העבודות יתבצעו במשך חודשיים.

כחלק מפרויקט שיקום רח' קרן היסוד, החל מ-8.1.18 ולמשך חודשיים, ייסגר לתנועה המסלול הדרומי ברחוב וייפתח לתנועה המסלול הצפוני. 

התנועה ברחוב תמשיך לנוע באופן חד סטרי מכיוון מערב למזרח על המסלול הצפוני.

לצורך ביצוע העבודה תחסמנה החניות לאורך הרחוב ולא תתאפשר כניסה לחניות הבניינים מס'  17,19,21,23,25,27,29,31,

לאורך המדרכה הצפונית לא תתאפשר חנייה ועצירת רכבים.

מתנצלים על אי הנוחות הזמנית!

סגירת קטע כביש  ברחוב קרן היסוד