הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

תכנית ח-500 בדרום חולון אושרה בוועדה המחוזית

תאריך: 10/01/2018

תכנית ח-500 אושרה השבוע למתן תוקף בוועדה המחוזית ובימים אלו היא מפורסמת ברשומות. התכנית נועדה לאפשר את המשך פיתוח המרקם העירוני של  חולון, המהווה את יתרת הקרקע האחרונה המצויה בדרום העיר. שטח התוכנית - כ-4,080 דונם ומרבית השטח הינו בבעלות פרטית.
התכנית משתרעת בין שד' ירושלים, ספארק המים ימית, רח' מפרץ שלמה ורח' משה דיין- בצפון,
גבול שטח השיפוט העירוני- בדרום, כביש מס' 4- במזרח וגבול שטח השיפוט העירוני וכביש מס' 20- במערב. מתחם היובל ממזרח לכביש 20 ומתחם קרית מיכה ממערב לכביש 20, נמצאים בגבולות התכנית.

התכנית כוללת הקמה של עד כ- 13,700 יח"ד כאשר כ-2,000 יח"ד מתוכה יהיו יח"ד קטנות שיתאימו לזוגות צעירים. חלק מהמגורים משולבים במתחמים מעורבי שימושים. 
כ-930,000 מ"ר יוקצו לתעסוקה, למסחר וליעודים רב-תכליתיים.
מתוך 13,700 יח"ד, 800 יח"ד יוקצו לצורך עידוד בסיוע בסילוק מטרדים ובפינוי פולשים ומחזיקים בשלושה מוקדים קיימים בתחום התכנית: אתר הפסולת, בית מטבחיים, "שכונת מולדת". בנוסף, התכנית מייעדת שטחים לכ- 175,000 מ"ר למבני ציבור.

בטבורה של השכונה יוקם פארק החולות יחידי במינו בארץ בגודל של כ-470 מ"ר מתוך ליבה ירוקה שתתפרש על פני שטח של כ- 1,100 דונם. מרכז הפארק, המוגדר "הלב השמור", יאופיין בדיונות ובשקעים לחים. טבעת אקסטנסיבית בשטח של כ-150 דונם תקיף את פארק החולות והמעטפת החיצונית של הפארק תיועד לפעילות פארקית כלל עירונית הגובלת באזורי מגורים בבנייה רוויה למקסום התועלת הציבורית מהפארק.

יצוין, כי תכנית ח-500  מייעדת שטח חלופי להעתקת קריית הספורט המטרופולינית בקרית מיכה לשולי הפארק בסמיכות למתקני ספורט ופנאי נוספים. התכנית גם קובעת מתחם לשימור לאורך "דרך הביטחון" והאתרים הנלווים לה, בהתאם לתכנית השימור העירונית. מתחם זה ישולב בפיתוח הנופי של פארק החולות.