הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

עבודות תשתית ברחוב יאיר הגלעדי

תאריך: 23/04/2018

בין התאריכים 29.4 ל-1.7 יתבצעו עבודות תשתית להסדרת רחוב יאיר הגלעדי.

הרחוב יהיה סגור הרמטית לתנועה.

 

עבודות תשתית ברחוב יאיר הגלעדי