הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

מועצת העיר בישיבתה מס' 74 מיום 6.5.2018 החליטה להפעיל את שירותי השמירה עפ"י חוק זה ולגבות האגרה מכוחו החל מיום 1.8.2018.

תאריך: 10/05/2018

בהתאם לסעיף 2(ג) לחוק העזר לחולון (שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי) התשע"ח – 2018, שפורסם ברשומות ביום 2.5.2018 (ק"ת-חש"ם 910, עמ' 513), הריני לאשר ולהודיע כדלקמן:

מועצת העיר בישיבתה מס' 74 מיום 6.5.2018 החליטה להפעיל את שירותי השמירה עפ"י חוק זה ולגבות האגרה מכוחו החל מיום 1.8.2018.

השירותים יכללו שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, במסגרת השיטור העירוני, ברחבי העיר, לרבות אבטחה ליד מוסדות חינוך ומבני ציבור; ליווי ואבטחת אירועים עירוניים; טיפול בקריאות בעקבות הפרעות מנוחה; טיפול מטרדי רעש; טיפול בהפרעות תנועה וחניות; ליווי ביצוע צווים עירוניים; טיפול בוונדליזם ובפגיעה ברכוש ציבורי; טיפול בפגיעה בתשתיות ציבוריות; עישון במרחב הציבורי; הפרעות לשימוש במרחב העירוני ועוד.

כל זאת, בהתאם לסמכות העירייה לפי סע' 249(33) לפקודת העיריות [נוסח חדש] ולתקנות מכוחו, בתחום השיפוט של עיריית חולון, סביב כל השנה, ובמגבלות הסמכויות כדין.

                                                                               
 מוטי ששון
 ראש העיר