הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

עבודות ברחוב ברקת

תאריך: 10/05/2018
החל מיום ג' (15.5) בשעה 9:00, תיחסם הכניסה לרח' נעמי שמר מרח' ברקת

לצורך ביצוע עבודות לשינויים גיאומטריים בכניסה לרחוב ברקת ולבניית כיכר, תיחסם הכניסה לרח' נעמי שמר מרח' ברקת. 

הכניסות האחרות לרחוב תישארנה ללא שינוי.
העבודות צפויות להימשך כחודש וחצי.

עבודות ברחוב ברקת