הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

הרישום לקייטנות הקיץ החל

תאריך: 24/05/2018

רשת קהילה ופנאי תפעיל את קייטנות גני הילדים על פי החוק החדש לפיקוח על קייטנות ציבוריות ובהתאם להנחיות המחייבות שקבע שר הפנים. לנוחות ההורים הוארכו שעות הפעילות בקייטנות גני הילדים.

לתשומת לבכם - עדכון לגבי הקייטנות - 21.5.18:

לנוחות ההורים הוארכו שעות הפעילות בקייטנות גני הילדים
 
רשת קהילה ופנאי, הנהלת עיריית חולון והנהגת ההורים העירונית מבקשים להודיע כי לנוחות ההורים ולרווחתם ניתן להאריך את שעות קייטנות גני הילדים לשעות 07:40-16:30.

פירוט אפשרויות הרישום:
רישום לשעות 08:00-13:00 – 754 ₪.
רישום לשעות 07:40-13:00 – 754 ₪ + 75 ₪.
רישום לשעות 08:00-16:00 – 1,133 ₪.
רישום לשעות 07:40-16:30 – 1,133 ₪ + 160 ₪.
 
• לא יתאפשרו מסלולי רישום נוספים.
• מתווה זה מותנה ברישום של לפחות 80% מהמשתתפים בכל גן.
 
הורים המעוניינים בהארכת השעות ושכבר נרשמו לקייטנות מתבקשים לפנות למרכז הקהילתי אליו נרשמו.
החל מיום ראשון ה 27.5 הרישום להארכה יהיה פתוח לנרשמים חדשים באתר הרשת בכתובת holonet.org.il

 
 
קיץ נעים

***

מאחר שהחוק החדש אינו מכסה את עלויות הקייטנה הנדרשות, משתתפות עיריית חולון ורשת קהילה ופנאי בעלויות הפעלתן.

קייטנות הקיץ השנה יפעלו בשני מחזורים:

המחזור הראשון יתקיים בין התאריכים 19-1 ביולי ויכלול 15 ימי קייטנה, ללא ימי שישי. 
מחזור זה יוקדש לנושא "טיול בעולם המקצועות" כאשר הילדים ילמדו, יחקרו, יכירו וייחשפו למגוון מקצועות ותחומי ידע ועניין. 

המחזור השני יתקיים בין התאריכים 22.7 – 9.8 ויכלול אף הוא 15 ימי קייטנה, ללא ימי שישי.
מחזור זה יוקדש לנושא  "סובב עולם", כאשר הילדים "יגיעו" למדינות שונות ברחבי העולם, יחקרו וילמדו את מאפייניהן.  

שני המחזורים כוללים תכנית פדגוגית שבה תכנים שהותאמו לגילי הילדים בשילוב יצירה, סיפור, משחק ופעילות חווייתית וזאת לצד חוגים והעשרה חיצונית.

שעות הפעילות הינן: 08:00 – 13:00 או עד 16:00 (בתשלום נוסף), כולל ארוחת צהריים חמה וארוחת מנחה.

להלן לוח הזמנים לרישום באמצעות אתר הרשת:

• רישום לילדי צהרוני גני הילדים בלבד: 28-17 במאי
• רישום לכלל תושבי העיר: 11.6-29.5

 יודגש, כי הרישום לקייטנה אינו מבטיח שיבוץ במסגרת צהרון האם וכי לאחר ה- 11/6/18 - הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד במרכזים הקהילתיים.

מחירי הקייטנות נקבעו בהתאם להנחיית משרד הפנים למחירי קייטנות ציבורית (במידה שהחוק ישונה, לרבות במחירי הקייטנות, הרשת תפעל בהתאם):

   תאריכים  מחיר עד 13:00  מחיר עד 16:00
 
מחזור א'-טיול בעולם המקצועות  1-19/7/18 754 ₪ 1,133 ₪
מחזור ב'- סובב עולם   22/7-9/8 754 ₪ 1,133 ₪

            
להרשמה ולבירור פרטים נוספים, ניתן לפנות למזכירות במרכזים הקהילתיים.

פתיחת המסגרות מותנית במינימום נרשמים וביטולי רישום ייעשו עפ"י נהלי  הרשת.

יודגש, כי כל הפרטים להפעלת הקייטנות נעשו בתאום מלא ובשיתוף עם ועד ההורים העירוני.                  

רישום לקייטנות