הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

מרכזים קהילתיים

מפה/כתובתמסנןאתר אינטרנטמסנןאמנת שירותמסנן
בית העולה035568531035507265
317;#25;#גאולים 25, חולון
גאולים 25, חולון
אתר בית העולה
מרכז קהילתי בן גוריון55284905527511
791;#6;#רח' קרסל 6, קריית בן גוריון
רח' קרסל 6, קריית בן גוריון
אתר המרכז הקהילתי בן גוריון
מרכז קהילתי וולפסון65191815054757
518;#29;#צבי שץ 29
צבי שץ 29
אתר מרכז קהילתי וולפסון
מרכז קהילתי לזרוס5030068, 50131025010780
807;#27;#סנהדרין 27 חולון
סנהדרין 27 חולון
אתר אינטרנט - מרכז קהילתי לזרוס
מרכז קהילתי נאות רחל5035499, 50383395019386
747;#2;#רח' חצרים 2
רח' חצרים 2
אתר מרכז קהילתי נאות רחל
מרכז קהילתי נאות שושנים03-550397703-5564796
317;#54;#גאולים 54 חולון
גאולים 54 חולון
אתר מרכז קהילתי נאות שושונים
מרכז קהילתי נווה ארזים55067725591937
222;#16;#ישעיהו 16 חולון - בתוך הגן הציבורי
ישעיהו 16 חולון - בתוך הגן הציבורי
אתר מרכז קהילתי נווה ארזים
מרכז קהילתי קליין50380835038077
623;#16;#פילדלפיה 16 חולון
פילדלפיה 16 חולון
אתר מרכז קהילתי קליין
מקהלו"ת - מרכז קהילתי תורני03-5015529
623;#5;#רח' פילדלפיה 5, חולון
רח' פילדלפיה 5, חולון
אתר האינטרנט מרכז קהילתי תורני
קפה שלו – פסיפס של אנשים03-6519181
401;#42;#סוקולוב 42
סוקולוב 42
אליעזר - מרכז צעירים03-636609003-6164746
423;#18;#אליעזר בן יהודה 18
אליעזר בן יהודה 18