הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

כתובות וטלפונים 

מינהל חינוך
מנהל/תמסנןטלפוןמסנןמפה/כתובתמסנןפקסמסנן
חינוך
אריאלה קידר

03-5027297 

pniyot_hinuch@holon.muni.il
702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61
בניין חינוך - ויצמן 61
אגף ארגון ובקרה

ארז אלי

 

03-5027360
ereze@Holon.muni.il
702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 144
בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 144
03-5027081
מרכז ההסעים
רובין בדר
03-5027399
rubinb@Holon.muni.il; heseim@holon.muni.il
702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 111
בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 111
03-5027385
רישום גני ילדים
מנהלת יחידת רישום - ליאת יוסף
03-5027140
rgan@holon.muni.il
702;#61;#בניין החינוך, ויצמן 61 - חדרים 107, 108, 109
בניין החינוך, ויצמן 61 - חדרים 107, 108, 109

03-6008955

המרכז למחוננים ולמצטיינים
מלכה סיבוני
03-5027368
Educenter@holon.muni.il
702;#61;#בניין חינוך
בניין חינוך
03-5027016
מחלקת הורות, משפחה ורווחה חינוכית
ליאת אברמוביץ'
03-5027080
liatab@holon.muni.il
702;#61;#בניין חינוך, חדר 151
בניין חינוך, חדר 151

 

אגף גני ילדים
גילה יצחקי
03-5027378
gilai@Holon.muni.il
702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 114
בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 114
03-6008964
אגף חינוך יסודי
סיגל פתאל
מזכירת האגף: מלי גורי
03-5027353
מלי- malig@Holon.muni.il
702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 148
בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 148
03-5027144

03-6008914
אגף חינוך על יסודי

יוסי בייר

03-5027357
dvorar@holon.muni.il
702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 142
בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 142
03-5017120
מחלקת נוער
רותי שלוסברגר
03-5027383
rothsh@Holon.muni.il
702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61
בניין חינוך - ויצמן 61
השרות הפסיכולוגי-חינוכי (שפ"ח)
יעל גאפל
03-5027050
PsychoS@Holon.muni.il
704;#9;#חומה ומגדל 9
חומה ומגדל 9
03-5017916
היחידה לביקור סדיר
אורלי מאירוב
03-5027375
702;#61;#בית מינהל החינוך - ויצמן 61
בית מינהל החינוך - ויצמן 61
קידום נוער
יוסי גוזלן
03-6514718 (מנהל היחידה)
03-5013262 / 03-5015672
304;#60;#ההסתדרות 60
ההסתדרות 60
6510534
אמנויות הבמה -סל תרבות
דיקלה טפיארו

03-5027337
03-5027367
03-5027382

702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 149
בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 149
03-5027041
רישום חינוך יסודי

מנהלת האגף לחינוך יסודי - יהודית בראון
רכזת רישום: הדס טל

03-5027159

 

hadast@Holon.muni.il
702;#61;#רחוב ויצמן 61 חולון, חדר 110
רחוב ויצמן 61 חולון, חדר 110
03-5027011
הכנה לצה"ל

 

03-5027357
702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61
בניין חינוך - ויצמן 61
טיפול בפרט
רותי יצקן
מזכירת המחלקה לטיפול בפרט: 03-5027298
רכזת ועדות השמה: 03-5027065
rutyy@Holon.muni.il
702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 149
בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 149
03-6008917
המחלקה לחינוך חרדי
מרדכי ממליה
03-5027070
barb@Holon.muni.il
702;#61;#בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 149
בניין חינוך - ויצמן 61, חדר 149
03-6008979
אגף חדשנות בחינוך
ד"ר משה לייבה
03-5027160
moshelei@Holon.muni.il
702;#61;#ויצמן 61, בית מינהל החינוך
ויצמן 61, בית מינהל החינוך
03-5027160
מינהל כללי
מנהל/תמסנןטלפוןמסנןמפה/כתובתמסנןפקסמסנן
כללי
;#;#
לשכת הדוברת
נורית בייסקי

03-5027334

03-5027335

nuritb@holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2, חדר 244
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2, חדר 244

03-5027040

קידום מעמד האשה
רמה אליקים: יועצת ראש העיר לקידום מעמד האשה
03-5014950
rama@holon.muni.il
304;#48;#ההסתדרות 48
ההסתדרות 48
03-5013954
המחלקה לפניות ותלונות הציבור
אורן סניה
03-5027444
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2, חדר 239
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2, חדר 239
5027044
השירות המשפטי
עו"ד יונת דיין
03-5027338
pniyot_mishpaty@holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 6
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 6

03-5027077

מנכ"ל העירייה
יוסי סילמן
03-5027303
 
03-5027322
pniyot_mankal@holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
אגף שירות ומוקד עירוני
נועה רימון גופרשטיין

03-5011111 / 106

moked@holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומת מרתף
בניין העירייה - ויצמן 58, קומת מרתף
מבקר העיריה
בני יהונתן
03-5027427
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
תכנון אסטרטגי
ד"ר תמר שרויטמן
03-5027348
tamars@holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4, חדר 410
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4, חדר 410
03-5013860
תרבות תורנית
סגן ראש העיר חיים סברלו
03-5027340
haimz@holon.muni.il
702;#58;#המחלקה לתרבות תורנית, לשכת סגן ראש העיר חיים זברלו חדר 242
המחלקה לתרבות תורנית, לשכת סגן ראש העיר חיים זברלו חדר 242
5027189
יחידה לקשרים עירונים וריכוז מכרזים וחוזים

זהבה ביטון

03-5027363
03-5027192
 
702;#62;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2, חדר 208
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2, חדר 208
אגף איכות ותהליכי עבודה
זויה עזגד
03-5027309
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58
בניין העירייה - ויצמן 58
03-6008956
המטה העירוני למניעת אלימות, סמים ואלכוהול
סמדר בן - אהרון
03-5027193
smadarba@holon.muni.il
702;#58;#ויצמן 58 קומה 4
ויצמן 58 קומה 4
03-5027000
מחלקת צעירים

ליאן אבוחצירה

03-6366090
tzeirim@holon.muni.il
423;#18;#כתובת בן יהודה 18 ( פינת סוקולוב)
כתובת בן יהודה 18 ( פינת סוקולוב)
03-6194687
ממונה על נגישות עירונית
סיגלית נבון ורון
03-5027402
sigalitn@holon.muni.il
;#;#
מינהל כספים
מנהל/תמסנןטלפוןמסנןפקסמסנןשעות קבלת קהלמסנןמפה/כתובתמסנן
כספים
יצחק וידבסקי
03-6008963

 

702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
pniyot_gizbarut@holon.muni.il
הכנסות
אמנון ארץ קדושה
03-5027250
03-5027209

 

702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
קו פתוח

רויטל מטרני

03-5027271

 

702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
Pniyot_Gizbarut@Holon.muni.il
מסלקה וקופת העירייה
סיון ריאבוי
03-5027248
 
03-5027247
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
גביה
אילן בוסקילה
03-5027271
03-5027045
א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל
 
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
ענף הוצאה לפועל
עינב קפלן בשארי
03-5027271
03-5027129
א', ב', ה': 13:00-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל
 
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
הנחות
איילת כתובים
03-5027271
03-6008998

א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל
 

702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
hanahot@holon.muni.il
ענף עסקים ותעשיה
יולי הדס גימלפרב
03-5027267
03-5027290
03-5027352
עוסק בגביית התשלומים הבאים מבעלי עסקים ותעשייה: ארנונה ,פינוי אשפה .
03-6008978
 
בימים  א' ב' ה' בין  08.00 עד 13.30
ימי ג' 08.00 עד 13.30 , 18.30-16.00
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
שומה
אושרית לוי
03-5027271
 
 
03-5027037
03-5027018
פקס לבקשות לפטור בגין נכס ריק
א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל
 
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
חשבות
אסתי וייסלר הרצוג
03-5027320
03-5013570
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
תשלומים לספקים
5027323
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
הנהלת חשבונות ראשית
5027333
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
שכר
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
תקציבים
רחמים בינוני
03-5027325
03-5013570

 

702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
Rika@Holon.muni.il
חינוך
אתי בן פורת

03-5027006

03-5027129
א', ב', ה': 13:30-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל
 
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
הוראות קבע
דניאל עיני לוי
03-5027271
03-5027129
א', ב', ה': 13:00-08:30
ג': 13:00-08:30, 18:30-16:00
ד': אין קבלת קהל
 
702;#58;#בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 1
מינהל רווחה
מנהל/תמסנןטלפוןמסנןמפה/כתובתמסנןפקסמסנן
רווחה
איריס צור
03-5025603
revaha@holon.muni.il
921;#26;#לבון פנחס 26 מיקוד: 5844785
לבון פנחס 26 מיקוד: 5844785
03-5025604
השרות לטיפול באזרח הוותיק

ראש צוות: ורד גורן

03-5025603
revaha@holon.muni.il
921;#26;#לבון פנחס 26
לבון פנחס 26
03-5025604
עבודה קהילתית והתנדבות
ראש צוות: מרב טוויג
5025650
revaha@holon.muni.il
921;#26;#לבון פנחס 26
לבון פנחס 26
5025604
שיקום ונכויות התפתחותיות
ראש צוות: ענבל יפרח
03-5025720
 03-5025603
 
revaha@holon.muni.il
921;#26;#לבון פנחס 26
לבון פנחס 26
03-5025665
 03-5025791
 
 
 
יחידה לטפול בנערות, צעירות וצעירים
ראש צוות נעמי ולדמן
03-5025635
revaha@holon.muni.il
921;#26;#לבון פנחס 26
לבון פנחס 26
03-5025604
פרט ומשפחה
איריס צור
5025603
revaha@holon.muni.il
921;#26;#לבון פנחס 26
לבון פנחס 26
5025604
צוות סדרי דין
ראש צוות: טל גופנא
03-5025712
921;#26;#לבון פנחס 26
לבון פנחס 26
ילד ונוער
ראש צוות: נטע צומבר
03-5025670
revaha@holon.muni.il
921;#26;#לבון פנחס 26
לבון פנחס 26
5025604
טיפול זוגי ומשפחתי
ראש צוות: אביבה רפפורט
03-5025701
revaha@holon.muni.il
921;#26;#לבון פנחס 26 מיקוד: 5844785
לבון פנחס 26 מיקוד: 5844785
03-5025604
התמכרויות ושיקום אסירים
ראש צוות: אורנה גינת
03-5025680
revaha@holon.muni.il
921;#26;#לבון פנחס 26
לבון פנחס 26
03-5025604
פקידי סעד לחוק הנוער
ראש צוות, שושי בן חיים
03-5025750
921;#26;#לבון פנחס 26
לבון פנחס 26
טיפול באלימות בין בני זוג
ראש צוות: אביבה רפפורט
03-5025700
921;#26;#לבון פנחס 26 מיקוד: 5844785
לבון פנחס 26 מיקוד: 5844785
מינהל תכנון והנדסה
מנהל/תמסנןטלפוןמסנןמפה/כתובתמסנןפקסמסנן
תכנון והנדסה
אדריכלית מימי פלג, מהנדסת העיר
03-5027481
amirshi@holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 9
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 9
03-5017044
חזות העיר ושילוט

ניצן ירושלמי

03-5027275
nitzanj@holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 4 חדר 404
03-5027128  
פיקוח על הבניה
אינג' אריאל קמרט
03-5027458
yaffa@holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 7
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 7
03-6516566
תנועה

אינג' ולדימיר טפליצקי

03-5027469
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 8
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 8

03-6008973

אדריכלות ותכנון עיר
אדריכל אביעד מור
03-5027485
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 9
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 9
03-5027486
רישוי בניה
רוני ורדי

03-5027451

03-5027452

702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 7
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 7
03-5017044
ממ"ש (מרכז מידע ושירות)
שמעון אמיר

03-5027222

שלוחה 3

amirshi@Holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
03-5027028
ארכיב תיקי בניין
סמי משולם
03-5027460
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומת מרתף
בניין העירייה - ויצמן 58, קומת מרתף
היטל השבחה
תמר דביר, שמאית העירייה 
03-5027449
bader@Holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 7
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 7
03-5017043
מבנים מסוכנים
כלנית רפאל
5027458
702;#58;#קומה 7 מחלקת הפיקוח על הבנייה
קומה 7 מחלקת הפיקוח על הבנייה
03-6516566
מדידות והסדרי מקרקעין
עו"ד שרית לוי
03-5027474  
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
03-5017044
מינהל תעשייה ומסחר
מנהל/תמסנןטלפוןמסנןמפה/כתובתמסנןפקסמסנן
תעשיה ומסחר
איילת כהן

 

03-6536030

03-6536031

TzipiS@Holon.muni.il
127;#12;#הרוקמים 12, אזור התעשייה
הרוקמים 12, אזור התעשייה
אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה
עו"ד ניר כהן

03-5027409 

עסקים בעיר- 03-5027411
עסקים בתעשייה- 03-5027412

702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
03-5018838
יחידה סביבתית
ד"ר איזבלה אפיק

03-6536040

03-6536041

afick@holon.muni.il
127;#12;#הרוקמים 12, אזור התעשייה
הרוקמים 12, אזור התעשייה
03-5583015
מינהל תפעול ומינהלה
מנהל/תמסנןטלפוןמסנןמפה/כתובתמסנןפקסמסנן
תפעול ומנהלה
איתן שטיינר
03-5027314
03-5027315 
tifminhal@holon.muni.il  
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2, חדר 216
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2, חדר 216
פרוייקטים והתקשרויות
סיון צחי
03-5027310
702;#58;#בנין העירייה - ויצמן 58, חדר 213, קומה 2
בנין העירייה - ויצמן 58, חדר 213, קומה 2
03-5045574
יחידת ביטוח
עו"ד אלה שמש
03-5027316
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2, חדר 210
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2, חדר 210
03-6008950
אחזקת בית העירייה
אורי שאול
03-5027200
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
מזכירות טכנית
אירית לוי
03-5027308
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 2
גנזך העירייה
יוסי עמרני
03-5027233
YossiA@Holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה, ויצמן 58
בניין העירייה, ויצמן 58
בית המשפט לעניינים מקומיים
אורי בן-מיכאל
03-5027060    
418;#3;#הנוטרים 3
הנוטרים 3
03-5027017
רכש ואספקה
שאול מזרחי
03.6536007/8
shaulm@holon.muni.il
127;#12;#הרוקמים 12 אזור התעשיה
הרוקמים 12 אזור התעשיה
5593049
מחלקת רכב
יואב נר גאון
03-6536035  
03-6536036    אופירה שמרון מזכירת מחלקת רכב 
yoavn@Holon.muni.il
127;#12;#הרוקמים 12, אזור התעשיה
הרוקמים 12, אזור התעשיה
אגף מערכות מידע ותקשוב
אורנה בלוססקי-רן
03-5027227
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3
03-6515481
אגף בטחון

דרור שלו

03-5086127
drorsh@holon.muni.il
702;#58;#ויצמן 58, חולון
ויצמן 58, חולון
03-5019273
בטיחות
משה שורר
03-5027464
mosheso@holon.muni.il
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3 חדר 302
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 3 חדר 302
03-6515661
אגף פיקוח
אבי עטיה
 
 
03-5086100
aviat@Holon.muni.il
127;#40;#הרוקמים 40
הרוקמים 40
5086111 – 03
מערך תברואה וסביבה
אבי מור
03-5027388
מזכירת מערך התברואה, סיגל לוי - SigalL@Holon.muni.il
702;#58;#בנין העירייה - ויצמן 58,קומה 4 חדר 401
בנין העירייה - ויצמן 58,קומה 4 חדר 401

03-5027035
פניות ציבור בנושא תברואה: pztavrua@holon.muni.il

מחלקת קיימות ופרויקטים סביבתיים
 
03-5027408
ronye@holon.muni.il
702;#58;#בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 4
בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 4
03-5027033
מינהל תשתיות, מבנים, גנים וסביבה
מנהל/תמסנןטלפוןמסנןפנייה מקוונתמסנןמפה/כתובתמסנןפקסמסנן
תשתיות, מבנים, גנים וסביבה
ענבר ניצני
03-5027471
03-5027472
פנו אלינו
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 8 חדר 809
בניין העירייה - ויצמן 58, קומה 8 חדר 809
03-5027033
 
 
אגף מבני ציבור
עינת פלדמן

03-6536014

03-6536013

127;#12;#הרוקמים 12 אזור התעשייה
הרוקמים 12 אזור התעשייה
03-5590139
יחידת אחזקת תשתיות
עופר איתן

03-6536019

127;#12;#הרוקמים 12 אזור התעשייה
הרוקמים 12 אזור התעשייה

03-6008915

מחלקת דרכים

טטיאנה רויכמן

03-5027489
פנו אלינו
702;#58;#בנין העירייה - ויצמן 58,קומה 8 חדר 807
בנין העירייה - ויצמן 58,קומה 8 חדר 807

03-6008954

אגף גנים ונוף
אליאב חתוכה
03-5027422
702;#58;#בנין העירייה - ויצמן 58,קומה 5 חדר 505
בנין העירייה - ויצמן 58,קומה 5 חדר 505
03-5017115
אחזקת גנים
דב פיטרשו
03-5027421
702;#58;#בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 5
בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 5
03-5017115
יחידה טכנית
איציק עובדיה
03-5027418
702;#58;#בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 5
בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 5
03-5017115
פיתוח גנים
שרון אלישקוב
03-5027356
702;#58;#בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 5
בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 5
03-5017115
המחלקה הווטרינרית
ד"ר ויקטור חדד
03-5027139
121;#9;#רח' המנור 9 פינת רח' הרוקמים, אזור התעשייה חולון (מתחם 'שברולט')
רח' המנור 9 פינת רח' הרוקמים, אזור התעשייה חולון (מתחם 'שברולט')
03-5507531
יחידת הדברה
עופר איתן
03-6536015/16
127;#12;#הרוקמים 12, חולון
הרוקמים 12, חולון
03-6008915
מחלקת מבני ציבור
מרה טננבאום
03-6536024
טלפון מרכז הפעלה מבני ציבור: 03-6536012
127;#12;#הרוקמים 12, אזור התעשיה
הרוקמים 12, אזור התעשיה
03-5590139
האגודה לתרבות הדיור
רחלי ביכלר

03-5027391

03-5027392

ATD@Holon.muni.il 
720;#54;#רחוב לאון בלום 54 א' (הרחוב שמאחורי בניין העירייה)
רחוב לאון בלום 54 א' (הרחוב שמאחורי בניין העירייה)
03-6513181
מחלקת תיעול
שלמה שרר
03-5027347
702;#58;#בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 8
בנין העירייה - ויצמן 58, קומה 8
03-5017045
מחלקת בקרת פרוייקטים
דפנה טנאי
03-5027471, 03-5027472
702;#58;#בניין העירייה - ויצמן 58, חולון
בניין העירייה - ויצמן 58, חולון
03-5027033
אגף תשתיות
עמית חן
03-502-7489
702;#58;#בניין העירייה - וייצמן 58, חולון
בניין העירייה - וייצמן 58, חולון
03-600-8954
מחלקת מאור
דורון רחמני
03-6536017
127;#12;#אזור התעשיה - הרוקמים 12, חולון
אזור התעשיה - הרוקמים 12, חולון
03-6008915