הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 אמנת שירות 

 
אמנת השירות העירונית הינה כתב התחייבות ותיאום ציפיות בין נותן השירות – עיריית חולון לבין לקוחותיו. אמנת השירות בעיריית חולון מתבססת על הגדרת השירותים העיקריים שניתנים ע"י היחידות השונות ורמת שירות כמותית שנקבעה לכל שירות. אמנות השירות מתחלקות לאמנות חיצוניות ואמנות פנימיות
תפיסת הבנייה והיישום של אמנת השירות מתבססת על שיתוף מירבי של הנהלת היחידה ועובדיה משלבי החשיבה והתכנון, דרך ההקמה וההטמעה ועד למעקב ולבקרה. לכל שירות נקבעות רמות שירות כמותיות וכלים למעקב אחר עמידה ברמות השירות, תוך יישום שיפורים לאורך זמן.
 ביצוע אמנת השירות נבחן ברמה היחידתית, האגפית והמינהלית וברמה העירונית. מופקים לקחים, מתבצע משוב ומעודכנות רמות השירות. ניתוח נכון של תוצאות אמנת השירות מאפשר השתפרות מתמדת, חיסכון במשאבים והתייעלות.
מידי שנה נקבעים דגשים עירוניים לתוכניות העבודה של יחידות העירייה. הדגשים הם תולדה של החזון העירוני, אך מאפשרים להתמקד בכל שנה בנושאים מסוימים - בהתאם לחשיבה אסטרטגית מבוססת ידע, מידע ונתונים, הנאספים באופן עקבי וקבוע, ולאור הצרכים המשתנים.
המודל האירופי לאיכות EFQM נועד לפתח, ליישם ולהטמיע ערכי איכות ומצוינות תוך אימוץ סטנדרטים ניהוליים כוללים. המודל מיושם בארגונים ובחברות במגזר הציבורי והפרטי והוא מספק לגופים ראייה מערכתית על המתרחש בתוכם, תוך מתן כלים ועקרונות לשיפור ולצמיחה.
 
 
 
להתקנת Adobe Reader לחצו כאן