הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

תנאי השימוש באתר של עיריית חולון


כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לעיריית חולון בלבד.
אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית חולון ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית חולון חובה איזו שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
עיריית חולון ו/או תאגידים עירוניים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים לעיריית חולון אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת הדין, ההסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע בחומר המקורי ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי עיריית חולון ו/או אצל הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.
 
אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי עיריית חולון, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לעיריית חולון שליטה באתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר עיריית חולון משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.