הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

מהו רישיון לניהול עסק ומדוע יש בו צורך? 

מהו רישיון לניהול עסק ?

רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.  
 
ככלל ובהתאם לחוק יסוד חופש העיסוק התשנ"ב - 1992, כל אדם רשאי להגיש בקשה לרישיון עסק, עם זאת על המבקש לפתוח עסק לדעת, כי ישנם לעיתים אילוצים והגבלות חוקיות, ובמקרים קיצוניים בקשתו אף תידחה על הסף.

מדוע צריך רישיון עסק - מהן מטרות הרישוי ?

  • שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים. על תחום זה והגדרת התקנות, הצווים והתנאים להשגתם, אחראי השר להגנת הסביבה.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות. על תחום זה מופקד שר לביטחון פנים באמצעות משטרת ישראל.
  • שמירה על בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו. על תחום זה מופקד שר הכלכלה באמצעות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
  • מניעת סכנות של מחלות המועברות על ידי בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או בתרופות. על תחום זה אחראי שר החקלאות באמצעות הרופא הווטרינר העירוני. 
  • שמירה על בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים. על תחום זה אחראי שר הבריאות.
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבניה – על תחום זה אחראית הועדה המקומית (מינהל ההנדסה)
  • קיום הדינים הנוגעים לכבאות – על תחום זה אחראי השר לביטחון פנים באמצעות רשות הכיבוי הארצית. 
  • בנוסף –על העסקים לעמוד בדרישות החוק לשוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות – בהתאם לסוג העסק, גודלו ומאפייני הקהל המגיע אליו – על תחום זה אחראית נציבות שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלויות.