הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 רישוי עסקים 

 
רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו לפתיחתו ולניהולו של העסק בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו. כל אדם רשאי להגיש בקשה לרישיון עסק, תוך ידיעה כי ישנם אילוצים והגבלות חוקיות

מעוניין להקים עסק? לנוחותך – פירוט הליך רישוי העסק החל מהגשת הבקשה ועד קבלת הרשיון.

האגף לרישוי עסקים ואיכות הסביבה עומדת לשירותכם למתן מידע בכל נושא ועניין הקשורים לפתיחת עסק ולניהולו.

לא כל עסק חייב ברישיון. העסקים טעוני הרישוי מפורטים בצו רישוי עסקים התשנ"ה (1995). עסקים אלו מחולקים ומסווגים ל- 10 קבוצות עיקריות.
ניהול עסק ללא רשיון מהווה עבירה על החוק בסדר הפלילי.
מטרת חוק רישוי עסקים הינה שמירה נאותה של הסביבה, מניעת מפגעים ומטרדים, הבטחת שלום הציבור ובטיחותו, מניעת והעברת מחלות במזון כולל מבעלי חיים. ניהול עסק עם רישיון מבטיח שננקטו כל האמצעים להגנה על שלום הציבור. אי לכך- ישנם כללים המחייבים את בעל העסק.
לנוחיותכם רשימת עסקים בעיר חולון המחזיקים ברשיון עסק.
 
טפסים ומסמכים 
להתקנת Adobe Reader לחצו כאן
אזור התעסוקה