הגדל גופן הקטן גופן
Fre
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

פרסומי הקצאות 

מיון לפי קבצים מצורפיםהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
תוכןמסנן
קובץ מצורף
דו"ח נכסים אשר הוקצו על ידי העירייה השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
דוח הנכסים 01/03/201501/01/2020
חלק ממבנה בחלקה 342 בגוש 7163 ברחוב קפאח/ש"ץ צביהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).חדש
 הודעה בדבר הקצאת מקרקעין לצרכי ציבור בעיר חולון

מובא בזאת לידיעת הציבור כי בכוונת עיריית חולון להקצות מקרקעין ומבנים לצרכי ציבור המפורטים להלן, וזאת במסגרת פרסום ראשון בכפוף לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004, 7/2005 ועל פי התבחינים להקצאת מקרקעין חולון ללא תמורה או בתמורה סמלית. כמו כן מובא לידיעת הציבור רשימת הפניות להקצאה כמפורט להלן.

 שם המבקש

 מס' תאגיד

 כתובת הנכס

 מטרת השימוש

 נוער לאומי בית"ר

 580038685

 חלק ממבנה בחלקה 342 בגוש 7163 ברחוב קפאח/ש"ץ צבי

 פעילות תנועת נוער

 

הציבור מוזמן, בהתאם לסעיף 7ב' נוהל משרד הפנים, להגיש בקשה להקצאת הקרקע המצוינת לעיל תוך 60 יום ממועד פרסום מודעה זו. פרטים נוספים ביחידת הנכסים בעירייה, רחוב ויצמן 58 חולון 5837309 או בפקס 03-5017044.

15/01/201815/03/2018
הקצאת חלקת לעמותות ובית כנסתהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).חדש

מובא בזאת לידיעת הציבור כי בכוונת עיריית חולון להקצות מקרקעין ומבנים לצרכי ציבור המפורטים להלן, וזאת במסגרת פרסום שני בכפוף לנוהלי משרד הפנים כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004, 7/2005 ועל פי התבחינים להקצאת מקרקעין חולון ללא תמורה או בתמורה סמלית. כמו כן מובא לידיעת הציבור רשימת הפניות להקצאה כמפורט להלן. שם המבקש

 מס' תאגיד

 כתובת הנכס

 מטרת השימוש

עמותת תורת משה 

 580320356

 ח"ח 81 בגוש 7132 ברחוב צאלים

 בית כנסת

עמותת שערי תורה ותפילה 580351732  ח"ח 79 בגוש 7160 וח"ח 11-13, 233, 242 בגוש 7161 ברחוב החי"ם  בית כנסת ומרכז קהילתי
 בית כנסת לצעירי אירן  580165793  חלקת 97-98 בגוש 7344 ברחוב אלופי צה"ל 39-41 בית כנסת

 ציבור מוזמן, בהתאם לסעיף 7ב' נוהל משרד הפנים, להגיש בקשה להקצאת הקרקע המצוינת לעיל תוך 45 יום ממועד פרסום מודעה זו. פרטים נוספים ביחידת הנכסים בעירייה, רחוב ויצמן 58 חולון 5837309 או בפקס 03-5017044.

15/01/201828/02/2018