הגדל גופן הקטן גופן
Fre
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 רישוי בניה 

חדשות והודעות בנושא הנדסה 
אגף רישוי אמון על המעבר בין תכנון עתידי לבנייה מיידית "מחלום למציאות", תוך הקפדה שאותם יעדים כפי שהוגדרו בחזון, ילוו כחוט השני את כל שלבי התכנון עד לאחרון הפרטים הנראים בשטח.

בתאריך 1.8.14 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה (הרפורמה בחוק התכנון והבניה). הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, הינה אחת הרפורמות הסטטוטוריות המקיפות והמשמעותיות ביותר בתולדות מדינת ישראל ותכליתה להקל על האזרחים, לקצר את ההמתנה לאישורים ולפשט את הליכי התכנון והבנייה.

במסגרת יעול ושיפור השירות הניתן לך במינהל ההנדסה של עיריית חולון, אנו שמחים להעמיד לרשותך כלי עזר המאפשר לך לבצע הזמנת תיק מידע באופן מקוון.
בעת הזמנת התיק נא לשים לב להנחיות.
תהליך רישוי והוצאת היתר בניה מורכב ממספר שלבים.
לנוחותך, פירטנו עבורך כל אחד מהשלבים, צירפנו טפסים למילוי והנחיות נוספות.
הנחיות מרחביות הינן רובד נוסף, חדש, במערכת התכנון, בנוסף לתקנות ולהוראות הקבועות בתכניות בניין עיר (תב"ע ). חשיבותן של ההנחיות המרחביות הינה באפשרות לגבש שפה עיצובית כוללת באופן שקוף וברור לנוחות המתכננים ומגישי הבקשות להיתר.
רוצה לדעת אם אפשר לבנות על הגג? רוצה לדעת אם אין הליך משפטי כנגד הדירה?
תשובות לשאלות אלו ואחרות, תוכלו לקבל בממ"ש: הממ"ש פועל לשרות הציבור ונותן מענה לכל שאלה הקשורה במינהל הנדסה. בפרט, מלווה הממ"ש את תהליך רישוי והוצאת היתרי בניה.
תמא 38
תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה
היטל השבחה מוטל על מקרקעין בעת מימוש זכויות. 
מימוש זכויות מתבצע בעת העברת זכויות, בעלות או חכירה לדורות או בעת הוצאת היתר בניה.
 
 
להתקנת Adobe Reader לחצו כאן