הגדל גופן הקטן גופן
Fre
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

פריסת שצ"פים (שטחים ציבוריים פתוחים) בחולון 

בעיר חולון קיימים כ-1,300 דונם של שטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פ) לטובת ורווחת תושביה ומבקריה.
בדף זה תוכלו לראות פריסתם של השצ"פים ומועד ביצועם ברחבי העיר בתצורת מפה וטבלה מפורטת אשר יעודכנו מעת לעת.
בנוסף, המפה והטבלה עומדות לעיון הציבור, באגף גנים ונוף, בשעות קבלת הקהל המקובלות.

לצפייה בהחלטת מהנדסת העיר בדבר שטחים ציבוריים פתוחים>>

לצפייה בהחלטת מהנדסת העיר בדבר שטחים ציבוריים פתוחים - מסמך נגיש>>

לצפייה במפת פיתוח שצ"פ>>

לצפייה בסטטוס ביצוע שצ"פ>>