הגדל גופן הקטן גופן
Fre
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

סדר יום לוועדות תכנון ובניה ולרשות רישוי 

לאתר- סדר היום לועדת משנה הקרובה שתתקיים ב13.3.17השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
לאתר-סדר יום לועדת משנה שתתקיים ב10.4.18השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
לאתר- סדר היום לועדת משנה שתתקיים ב1.5.2018השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
לאתר-סדר היום לועדת משנה שתתקיים ב22.5.18השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר יום מס' 2018022השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר יום רשות רישוי מס' 2018023השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר יום רשות רישוי מס' 2018024השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר יום רשות רישוי מס' 2018025השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר יום לרשות רישוי מס'2018026השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר היום לרשות רישוי מס' 2018027השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר יום רשות רישוי מס' 2018028השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר היום לרשות רישוי מס' 2018029השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר יום לרשות רישוי מס' 2018030השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר יום לרשות רישוי מס' 2018031השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר היום לרשות רישוי מס' 2018032השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר היום לרשות רישוי 2018033השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר היום לרשות רישוי 2018034השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר היום לרשות רישוי 2018035השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר היום לרשות רישוי 2018036השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
סדר יום לרשות רישוי מס' 2018037השתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).