הגדל גופן הקטן גופן
Fre
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 פיקוח על הבניה 

חדשות והודעות בנושא הנדסה 
תהליך רישוי והוצאת היתר בניה מורכב ממספר שלבים.
לנוחותך, פירטנו עבורך כל אחד מהשלבים, צירפנו טפסים למילוי והנחיות נוספות.
מחלקת הפיקוח על הבניה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לבניה ללא היתר ו/או סטייה ממנו.  
הפיקוח מבוצע בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (והתקנות לחוקים),חוקי עזר עירוניים, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה.
רשימת מבני פל-קל בחולון והטיפול בהם.
קיבלת היתר בניה? מצוין!
להמשך תהליך הבנייה, עליך לעקוב אחר ההנחיות לבונה שריכזנו עבורך. לנוחותך, ההנחיות מתחלקות לשלבים השונים בבניה.
לנוחותך - מפת העיר בחלוקה לאזורי פיקוח. לכל אזור פיקוח מוקצה מפקח מטעם העירייה.
בנוסף, ריכזנו עבורך את פרטי ההתקשרות עם כל מפקח.

בטופס הבא תוכלו לדווח על בניה החורגת מגבולות ההיתר.
בכל פניה לפיקוח על הבניה יש לפרט את מהות הפניה ולהסביר בברור את מיקומה המדויק ע"מ להקל על איתורה בשטח. פניה ללא פרטים מלאים לא תיבדק.

 
 
 
להתקנת Adobe Reader לחצו כאן