הגדל גופן הקטן גופן
Fre
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 יחידות ההנדסה 

חדשות והודעות בנושא הנדסה 

מינהל התכנון וההנדסה, משמש סמכות מקצועית בכל הנושאים ההנדסיים הקשורים בתכנון עיר ואדריכלות, רישוי בנייה, פיקוח על הבנייה, השבחה, נכסים, מדידות והסדרי מקרקעין, תנועה ובטיחות, חזות העיר ומבנים מסוכנים.

אגף אדריכלות ותכנון עיר עוסק בתכנון וחידוש המרקם העירוני הקיים ובתכנון עתודות הקרקע שנותרו בעיר, תוך ישום תפיסות אורבניות חדשות ליצירת איכות חיים ברמה גבוהה, ע"י קידום תוכניות בינוי, פיתוח ועיצוב אדריכלי.

אגף רישוי אמון על המעבר בין תכנון עתידי לבנייה מיידית "מחלום למציאות", תוך הקפדה שאותם יעדים כפי שהוגדרו בחזון, ילוו כחוט השני את כל שלבי התכנון עד לאחרון הפרטים הנראים בשטח.
תחת האגף נמצאות מחלקת היטל השבחה ומחלקת הממ"ש - מרכז מידע ושירות

מחלקת הפיקוח על הבניה ממונה על אכיפת חוק התכנון והבניה בכל הנוגע לבניה ללא היתר ו/או סטייה ממנו.  
הפיקוח מבוצע בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 (והתקנות לחוקים),חוקי עזר עירוניים, הנחיות היועץ המשפטי לממשלה ומדיניות העירייה.
מחלקת חזות העיר חולון הוקמה בשנת 1997 ופועלת לשיפור, עיצוב פני העיר, האסתטיקה ואיכות הסביבה לרווחת התושבים.
מחלקת מקרקעין ממונה על טיפול בקרקעות עירוניות ונכסים אשר בבעלותה של עיריית חולון.
מחלקת התנועה אחראית על מדיניות התנועה והחניה בעיר, לצורך שיפור הבטיחות והזרמת התנועה בעיר לטווח הקצר והארוך.
היטל השבחה מוטל על מקרקעין בעת מימוש זכויות. 
מימוש זכויות מתבצע בעת העברת זכויות , בעלות או חכירה לדורות או בעת הוצאת היתר בניה.  לפני ביצוע על עסקה פנה ליחידת היטל השבחה במינהל ההנדסה וברר אם חלה על הנכס חובת תשלום היטל השבחה.
הטיפול במבנים מסוכנים בתחומי העיר חולון מתנהל באופן שוטף ע"י מינהל ההנדסה ומתוקף חוק העזר העירוני. 
 
 
 
 
להתקנת Adobe Reader לחצו כאן