הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

חוקי עזר

אגרת תעודת אישור
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר החזקת מקלטים על ידי עירית חולון
אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר ניקוי מדרכות על ידי עירית חולון‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
אספקת מים
ביוב
ביטול סעיפי עונשין
הגנת איכות הסביבה
החזקת בעלי חיים
הסדרת שמירה
הצמדה למדד
התקנת מיתקנים למזגני אויר
חוק עזר לחולון העמדת רכב וחנייתו
חוק עזר פיקוח על כלבים וחתולים
חזירים ובשר חזיר
מבנים מסוכנים
מניעת מפגעים ושמירת סדר וניקיון תיקון נוב 2017
מניעת מפגעים ושמירת סדר וניקיון
סלילת רחובות 2012
סלילת רחובות אישור להמשך גביית היטל סלילה עד 1 בינואר 2019
עצים מסוכנים
פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר
פתיחת וסגירת בתי עסק
צעצועים מסוכנים
רוכלים
רחצה בבריכות שחיה
שחיטת עופות
שטחים ציבוריים פתוחים אישור להמשך גביית היטל שצפ עד1 בינואר 2019
שטחים ציבוריים פתוחים
שילוט
שמות לרחובות ולוחיות - מספר בבנינים
שמירה ואבטחה
שמירה וביטחון
שמירה ושיפוץ של חזיתות בתים
שפכי תעשייה
תיעול 2013
תיעול אישור להמשך גביית היטל תיעול עד 1 בינואר 2019