הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה
חולון הוכרזה על ידי משרד הפנים כרשות איתנה.  לחצו כאן - למידע נוסף באתר משרד הפנים.
הרחב/כווץ שנה : 2018 ‏(2)
תקציב רגיל 2018
תקציב פיתוח 2018
הרחב/כווץ שנה : 2017 ‏(7)
תקציב רגיל מעודכן 2017
תקציב רגיל 2017
תברים לשנים 2017-2018
דוח רבעון שני 2017
דוח רבעון ראשון 2017
דוח רבעון 4 שנת 2017
דוח רבעון 3 שנת 2017
הרחב/כווץ שנה : 2016 ‏(11)
תקציב רגיל לשנת 2016
תקציב פיתוח לשנת 2016
תב'רים מאושרים לשנת 2016-2017
דוח רבעון שני 2016
דוח רבעון שלישי 2016
דוח רבעון רביעי 2016
דוח רבעון ראשון 2016
דוח לתושב 2016
דוח לתושב 2016 נגיש
דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2016
5 מקבלי השכר הגבוה 2016
הרחב/כווץ שנה : 2015 ‏(10)
תקציב רגיל לשנת 2015
תקציב פיתוח לשנת 2015
תברים מאושרים לשנת 2015-2016
דוח רבעון שני 2015
דוח רבעון שלישי 2015
דוח רבעון רביעי 2015
דוח רבעון ראשון 2015
דוח לתושב 2015
דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2015
דוח כספי שנתי מבוקר לשנת 2015 נגיש
הרחב/כווץ שנה : 2014 ‏(9)
תקציב רגיל לשנת 2014
תמצית תקציב רגיל לשנת 2014
תמצית תקציב בלתי רגיל לשנת 2014
דוחות כספיים לשנת 2014
דוחות כספיים לשנת 2014 - עותק מונגש
דוח רבעון שני 2014
דוח רבעון שלישי 2014
דוח רבעון רביעי 2014
דוח רבעון ראשון 2014
הרחב/כווץ שנה : 2013 ‏(5)
תקציב רגיל לשנת 2013
תמצית תקציב רגיל לשנת 2013
תמצית תקציב בלתי רגיל לשנת 2013
תמצית דוחות כספיים לשנת 2013
דוחות כספיים לשנת 2013
הרחב/כווץ שנה : 2012 ‏(5)
תקציב רגיל לשנת 2012
תמצית תקציב רגיל לשנת 2012
תמצית דוחות כספיים לשנת 2012
הקדמה לדוחות כספיים לשנת 2012
דוחות כספיים לשנת 2012
הרחב/כווץ שנה : 2011 ‏(4)
תקציב רגיל לשנת 2011
תקציב בלתי רגיל לשנת 2011
תמצית תקציב רגיל לשנת 2011
דוחות כספיים לשנת 2011
הרחב/כווץ שנה : 2010 ‏(3)
תקציב רגיל לשנת 2010
תקציב לשנת 2010
דוחות כספים לשנת 2010
הרחב/כווץ שנה : 2009 ‏(2)
תקציב רגיל לשנת 2009
דוחות כספיים לשנת 2009
הרחב/כווץ שנה : 2008 ‏(2)
תקציב רגיל לשנת 2008
דוחות כספיים לשנת 2008
הרחב/כווץ שנה : 2007 ‏(1)
דוחות כספיים לשנת 2007
הרחב/כווץ שנה : 2006 ‏(1)
דוחות כספיים לשנת 2006
הרחב/כווץ שנה : 2005 ‏(1)
דוחות כספיים לשנת 2005
הרחב/כווץ שנה : 2004 ‏(1)
דוחות כספיים לשנת 2004
הרחב/כווץ שנה : 2003 ‏(1)
דוחות כספיים לשנת 2003
הרחב/כווץ שנה : 2002 ‏(1)
תקציב לשנת 2002
הרחב/כווץ שנה : 2001 ‏(1)
תקציב לשנת 2001
הרחב/כווץ שנה : 2000 ‏(1)
דוחות כספיים לשנת 2000
הרחב/כווץ שנה‏(1)
מרכז צעירים לודו