הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

שם המכרז

מספר המכרז

קטגוריה

עלות מסמכי המכרז

תאור המכרז

הערות

לפרטים נא לפנות ל-

תאריך אחרון להגשה

קובץ מצורף

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

סגן/ית מנהל אגף גנים ונוף

מספר המרכז:135/2017
תאריך אחרון להגשה:18/09/2017 15:00
תאור המכרז:
תיאור התפקיד:
•ריכוז הטיפול בתכנון הנופי. 
•ליווי ועדות מקצועיות חוצות ארגון .
•תכנון נופי על פי צרכי האגף .
•אחריות על הכנת מכרזי פיתוח, רכש, אספקה ואחזקת הדומם, וכן על פניות להצעות מחיר.
•ביצוע סנכרון מחלקות האגף בנושאי פיתוח נופי .
•בקרה ופיקוח על  נושא הפקת היתרי בנייה , תיאום תשתיות .
•מילוי מקומו של מנהל האגף בהעדרו.

דרישות התפקיד:
•השכלה: אדריכל/ית נוף.
•ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בתכנון ובפיקוח על עבודות פיתוח נופי.
•ניסיון בהכנת מכרזים וניהול מו"מ-יתרון.
•ניסיון של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.
•בעל/ת רכב ורישיון נהיגה (נא לצרף מסמכים).
היקף משרה: 100%
כפיפות: למנהל אגף גנים ונוף
אופן העסקה: דרוג מהנדסים/הנדסאים, טווח דרגות: 41-43 או חוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים)
רמת התפקיד: סגן מנהל אגף
עלות מסמכי המכרז:
הערות:
לפרטים נוספים:
•הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
•במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
•על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
•את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, אגף משאבי אנוש (עבור רפרנטית מכרזי כ"א, טלפון: 03-5027211), רחוב וייצמן 58 חולון, מיקוד 5837309. טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד בקישור זה 
•העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד