הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

שם המכרז

מספר המכרז

קטגוריה

עלות מסמכי המכרז

תאור המכרז

הערות

לפרטים נא לפנות ל-

תאריך אחרון להגשה

קובץ מצורף

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מוקדן/ית למרכז הפעלה במערך תברואה וסביבה

מספר המרכז:152/2017
תאריך אחרון להגשה:16/10/2017 15:00
תאור המכרז:
תיאור התפקיד:
•קבלת פניות מהמוקד וחלוקתן למנהלי הרובע, לקבלנים וגורמים נוספים.
•הפעלת סיירת התברואה.
•מענה טלפוני ופרונטלי  לפניות תושבים בנושאים שבטיפול מערך התברואה והעברתן ליחידות הביצועיות.
•פתיחת פניות יזומות של עובדי האגף .
•טיפול בפניות מוקד (הדפסה, תיוק, פתיחה וסגירה של הפניות לאחר ביצוע בשטח).
•ביצוע בקרה על היחידות הביצועיות מול אמנת שירות.
•המוקד משמש כמרכז מידע עירוני בשעות חירום.
•מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה.
    
דרישות התפקיד:
•תעודת בגרות לפחות או לחילופין בוגר/ת קורס מינהל שלטון מקומי.
•ניסיון של שנה לפחות בעבודה הקשורה במתן שירות.
•ידע בעבודה מול מערכות ממוחשבות, כולל יישומי אינטרנט.
•יסודיות, אמינות, עמידה במצבי לחץ, גישה שירותית.
•העבודה כוללת ימי שישי וערבי חג בהתאם לדרישות ולצרכים הארגוניים.
•הקלדה עיוורת-יתרון
•ידיעת שפות- יתרון
 
היקף המשרה: 100%
כפיפות: למנהל מערך תברואה וסביבה.
דרוג : מנהלי, טווח דרגות: 5-8
עלות מסמכי המכרז:
הערות:
לפרטים נוספים:
•הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
•על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
•את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, אגף משאבי אנוש (עבור רפרנטית מכרזי כ"א), רחוב וייצמן 58 חולון, מיקוד 5837309. טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד בקישור זה
•העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
 בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.