הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

שם המכרז

מספר המכרז

קטגוריה

עלות מסמכי המכרז

תאור המכרז

הערות

לפרטים נא לפנות ל-

תאריך אחרון להגשה

קובץ מצורף

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מנהל/ת אזור במערך אחזקת גנים

מספר המרכז:17/2018
תאריך אחרון להגשה:19/02/2018 15:00
תאור המכרז:
תיאור התפקיד:
•פיקוח על עבודות קבלני אחזקת גנים ועובדי הגינון.
•ביצוע תכניות עבודה שוטפות וביצוע מעקב אחריהן.
•ביצוע ביקורת ואישור חשבונות אחזקה חודשיים.
•טיפול בפניות ציבור ומוקד עירוני.
•מעקב ובקרה אחר מנוף פינוי גזם.
•ביצוע מטלות נוספות ככל שידרשו ע"י הממונה.
 
דרישות התפקיד:
השכלה: הנדסאי/ת נוף או אגרונום/ית
•ניסיון מקצועי: עבור מהנדס/ת / אדריכל/ית: 4 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. עבור הנדסאי/ת רשום/ה: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי, לרבות פיקוח על עבודות קבלני גינון.
•בעל/ת תעודת גוזם מומחה מטעם משרד החקלאות- יתרון.
•השתלמויות וקורסים בתחום הגינון וההשקיה- יתרון.
•כושר הבעה בכתב ובע"פ.
•יכולת עבודה בשעות לא שגרתיות, כולל ימי שישי לסירוגין (בתורנות).
•ניידות (בעל/ת רישיון נהיגה).
•יחסי אנוש טובים.
•למכרזים פנימיים רשאים לגשת עובדי עירייה בעלי ותק של שנתיים לפחות.
 
היקף המשרה: 3 משרות, 100% משרה כל אחת.
כפיפות: מנהל אגף גנים ונוף או מי מטעמו. 
דירוג: מח"ר, טווח דרגות: 40-42
רמת התפקיד: מנהל מחלקה
עלות מסמכי המכרז:
הערות:
לפרטים נוספים:
הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
•במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
•על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
•את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, אגף משאבי אנוש (עבור רפרנטית מכרזי כ"א, טלפון: 03-5027211), רחוב וייצמן 58 חולון, מיקוד 5837309. טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד בקישור זה.
•העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד