הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

שם המכרז

מספר המכרז

קטגוריה

עלות מסמכי המכרז

תאור המכרז

הערות

לפרטים נא לפנות ל-

תאריך אחרון להגשה

קובץ מצורף

קבצים מצורפים
נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי

מנהל/ת מחלקת פיתוח באגף גנים ונוף

מספר המרכז:52/2018
תאריך אחרון להגשה:16/04/2018 15:00
תאור המכרז:
תיאור תפקיד:
•ביצוע פרויקטים נופיים באגף גנים ונוף החל משלב התכנון ועד שלב הביצוע.
•טיפול בהזמנות עבודה, חשבונות, כתבי כמויות, הסכמי התקשרות, מכרזים וביצוע בקרה תקציבית על הפרויקטים השונים.
•פיקוח, ליווי ותכנון של עבודות פיתוח שונות כגון: גינון והשקיה, מתקני משחק, הצללות, ריהוט גן וגדרות.
•קידום, תכנון ואישור תכניות מפורטות מול יועצים מקצועיים כגון: חשמל, גינון והשקיה, פיתוח וכדומה.
•ניהול תיקי גן ותיעוד פרויקטים נופיים.
•טיפול בתיאום תשתיות ורישיונות עבודה לקבלני הביצוע של המחלקה.
•ניהול עובדי המחלקה לפיתוח גנים.
• ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה.
 
דרישות התפקיד:
השכלה: מהנדס/ת/ הנדסאי/ת בניין או אדריכל/ית נוף/ הנדסאי/ת נוף.
•ניסיון מקצועי: עבור מהנדס/ת / אדריכל/ית: 4 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. עבור הנדסאי/ת רשום/ה: 5 שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.
•יכולת ניהול, ארגון ותכנון.
•קפדנות ודייקנות בביצוע ועמידה בלוחות זמנים.
•יחסי אנוש טובים.
•נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות.
•בעל/ת רישיון נהיגה בתוקף ורכב פרטי.
 
היקף המשרה: 100%
כפיפות: למנהל מערך פיתוח גנים ונוף.
דירוג: מהנדסים/ הנדסאים,  טווח דרגות: 40-42, או בחוזה אישי (בכפוף לאישור משרד הפנים).
רמת התפקיד: מנהל מחלקה
עלות מסמכי המכרז:
הערות:
לפרטים נוספים:
•הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת הועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו.
•במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצומצם של מועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת המכרזים. הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
•על ההצעות לכלול: שאלון למועמד/ת למשרה; תמונת פספורט; קורות חיים ותעודות השכלה/הכשרה נדרשות.
•את ההצעות יש לשלוח במעטפה סגורה בציון מספר המכרז, באמצעות הדואר ו/או במסירה אישית למשרדי העירייה, מנהל משאבי אנוש ותרבות (עבור רפרנטית מכרזי כ"א, טלפון: 03-5027211), רחוב וייצמן 58 חולון, מיקוד 5837309. טפסי שאלון למועמד/ת למשרה ניתן להוריד בקישור זה
•העירייה תהיה רשאית לפסול הצעות שתגענה ללא כל המסמכים הנדרשים כאמור ו/או לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, רק פניות מתאימות תיענינה.
 בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד