הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

מועצת העיר 

מהי מועצת עיר  
    
מועצת עיר הינה גוף פוליטי-ציבורי, הגוף העירוני הנבחר אחת לחמש שנים בבחירות מקומיות על ידי תושבי העיר.  
בראש המועצה עומד ראש העיר, הנבחר בבחירה ישירה ואישית.  
מועצת עיר, בדומה לכנסת, מורכבת מחברי-מועצה, המשתייכים לסיעות שונות, המרכיבות את הקואליציה והאופוזיציה.  
בראשית כהונתה בוחרת המועצה מקרב חבריה נציגים לוועדות העירוניות על פי מפתח סיעתי.  
המועצה אחראית על ניהול העיר בתחומים שונים כגון: קביעת התקציב העירוני, חקיקת חוקי עזר, מתן היתרים שונים, פיתוח העיר וכד'.  
מועצת העיר שואבת את כוחה מ'פקודת העיריות', ומחויבת בדיווח לשר הפנים. ב'פקודת העיריות' אפשר למצוא פירוט באשר לתחומי הסמכות של המועצה וועדותיה השונות. 

המועצה מתכנסת אחת לתקופה, באולם מועצת העיר, בקומה השלישית בבניין העירייה, ברחוב ויצמן 58, לישיבה הנקראת 'ישיבת מועצה' וכל הדיונים המתבצעים בה מוקלטים ונרשמים בפרוטוקול. ההחלטות המתקבלות בישיבת מועצה מהוות מסמך משפטי לכל דבר. 

בזמן שעון הקיץ הישיבות יתקיימו החל משעה 20:00
בזמן שעון חורף הישיבות יתקיימו החל משעה 19:00

 תאריך סוג הישיבה סדר יום מתוכנן פרוטוקול הישיבה קישור לוידאו
5.1.2014 מן המניין ישיבת המועצה מס' 5  קישור לפרוטוקול  
22.1.2014 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 6  קישור לפרוטוקול  
22.1.2014 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 7 קישור לפרוטוקול
2.2.2014 מן המניין ישיבת המועצה מס' 8 קישור לפרוטוקול  
2.3.2014 מן המניין ישיבת המועצה מס' 9 קישור לפרוטוקול
6.4.2014 מן המניין ישיבת המועצה מס' 10 קישור לפרוטוקול  
11.5.2014 מן המניין ישיבת המועצה מס' 11 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 11
1.6.2014 מן המניין ישיבת המועצה מס' 12 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 12
22.6.2014 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 13 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 13
22.6.2014 מן המניין ישיבת המועצה מס' 14 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 14
22.6.2014 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 15 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 15
7.9.2014 מן המניין ישיבת המועצה מס' 16 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 16
5.10.2014 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 17 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 17
5.10.2014 מן המניין ישיבת המועצה מס' 18 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 18
2.11.2014 מן המניין ישיבת המועצה מס' 19 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 19
7.12.2014 מן המניין ישיבת המועצה מס' 20 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 20
28.12.2014 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 21 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 21
4.1.2015 מן המניין ישיבת המועצה מס' 22 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 22
1.2.2015 מן המניין ישיבת המועצה מס' 23 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 23
1.3.2015 מן המניין ישיבת המועצה מס' 24 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 24
16.3.2015 לא מן המניין  ישיבת המועצה מס' 25 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 25
12.4.2015 מן המניין ישיבת המועצה מס' 26 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 26

3.5.2015

מן המניין ישיבת המועצה מס' 27 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 27
7.6.2015 מן המניין ישיבת המועצה מס' 28 קישור לפרוטוקול וידיאו מס' 28
28.6.2015 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 29 קישור לפרוטוקול וידיאו מס' 29
28.6.2015 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 30 קישור לפרוטוקול וידיאו מס' 30
6.9.2015 מן המניין ישיבת המועצה מס' 31 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 31
11.10.2015 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 32 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 32
11.10.2015 מן המניין ישיבת המועצה מס' 33 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 33
1.11.2015 מן המניין ישיבת המועצה מס' 34 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 34
6.12.2015 מן המניין ישיבת המועצה מס' 35 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 35
20.12.2015 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 36 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 36
27.12.15 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 37 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 37
27.12.15 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 38 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 38
3.1.16 מן המניין ישיבת המועצה מס' 39 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 39
14.2.16 מן המניין ישיבת המועצה מס' 40 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 40
6.3.16 מן המניין ישיבת המועצה מס' 41 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 41
3.4.16 מן המניין ישיבת המועצה מס' 42 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 42
8.5.16 מן המניין ישיבת המועצה מס' 43 קישור לפרוטוקול וידיאו מס' 43
5.6.16 מן המניין ישיבת המועצה מס' 44 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 44
26.6.16 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 45 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 45
26.6.16 מן המניין ישיבת המועצה מס' 46 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 46
4.9.16 מן המניין ישיבת  המועצה מס' 47 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 47
9.10.16 מן המניין ישיבת המועצה מס' 48 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 48
6.11.16 מן המניין ישיבת המועצה מס' 49 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 49
4.12.16 מן המניין ישיבת המועצה מס' 50 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 50
25.12.16 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 51 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 51
1.1.17 מן המניין ישיבת המועצה מס' 52 קישור לפרוטוקול
8.1.17 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 53 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 53
15.1.17 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 54 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 54
18.1.17 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 55 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 55
5.2.17 מן המניין ישיבת המועצה מס' 56 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 56
5.3.17 מן המניין ישיבת המועצה מס' 57 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 57
2.4.17 מן המניין ישיבת המועצה מס' 58 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 58
7.5.17 מן המניין ישיבת המועצה מס' 59 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 59
4.6.17 מן המניין ישיבת המועצה מס' 60 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 60
25.6.17 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 61 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 61
25.6.17 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 62 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 62
16.8.17 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 63 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 63
3.9.17 מן המניין ישיבת המועצה מס' 64 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 64
1.10.17 מן המניין ישיבת המועצה מס' 65 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 65
5.11.17 מן המניין ישיבת המועצה מס' 66 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 66
3.12.17 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 67 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 67
3.12.17  מן המניין ישיבת המועצה מס' 68 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 68
31.12.17 לא מן המניין ישיבת המועצה מס' 69 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 69
7.1.18 מן המניין ישיבת המועצה מס' 70 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 70
4.2.18 מן המניין ישיבת המועצה מס' 71 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 71
4.3.18 מן המניין ישיבת המועצה מס' 72 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 72
8.4.18 מן המניין ישיבת המועצה מס' 73 קישור לפרוטוקול וידאו מס' 73
6.5.18 מן המניין ישיבת המועצה מס' 74 וידאו מס' 74
3.6.18
1.7.18
5.8.18
2.9.18
7.10.18
4.11.18
2.12.18

ישיבות מועצת העיר בשנת 2014 - 2015

5.1אלו"ז ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 5
22.1דלו"ז ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 6
22.1דלו"ז ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 7
2.2אלו"ז ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 8
2.3אלו"ז ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 9
6.4אלו"ז ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 10
11.5אלו"ז ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 11
1.6אלו"ז ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 12
22.6אלו"ז ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 14לו"ז ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 13
22.6אלו"ז ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 15
7.9אלו"ז ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 16
5.10אלו"ז ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 18לו"ז ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 17
2.11אלו"ז ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 19
7.12אלו"ז ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' 20
28.12אלו"ז ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' 21

> ארכיון ישיבות מועצת העיר -  פרוטוקולים ולוחות זמנים

 פרוטוקולים של ועדות העירייה
> ועדת מכרזים
> ועדת תכנון ובניה
> ועדת תמיכות במוסדות וגופים ציבוריים
> ועדת ערר על ארנונה כללית
> ועדת הקצאות
> ועדות עירייה נוספות

הרכב מועצת העיר ה- 17   
    
מועצת העיר חולון ה - 17 נבחרה באוקטובר 2013, ומונה 27 חברים.  
בראשה עומד ראש העיר מוטי ששון. זוהי כהונתו החמישית.

להלן חברי מועצת העיר ה- 17:

     

חבר בועדה
טלפוןמסנן
ששון מוטי, ראש העירעבודה (אמת)ועדת החינוך; ועדת הנהלה; ועדת כספים; ועדת לבחירת עובדים בכירים; ועדת מלח
03-5027300
03-5027000http://www.holon.muni.il/Pages/pniyotTzibur-NewPniya.aspx
רו"ח נוימרק זוהר, מ"מ וסגן ראש העיר בחצי משרהעבודה (אמת)ועדת שימור; ועדת בטיחות בדרכים; ועדת הנהלה; ועדת כספים; ועדת מכרזים; ועדת מלח; ועדת משנה לתכנון ובנייה; ועדת נוער
03-5027340
054-2010991 zoharn@Holon.muni.il
עדן רבקה, סגנית ראש העיר ללא שכרעבודה (אמת)ועדת איכות סביבה; ועדת החינוך; ועדת הנהלה; ועדת לקידום מעמד הילד
054-2026454
 
054-2026454leden@012.net.il
חרש יעקבעבודה (אמת)ועדת הנהלה; ועדת מכרזים; ועדת משנה לתכנון ובנייה
03-6533000
054-4550856harash_jacob@hotmail.com
ד"ר רוק מאירעבודה (אמת)ועדת כספים; ועדת לענייני סמים
03-502090
03-5032360
054-7534330rock_m@netvision.net.il
מועלם משהעבודה (אמת)ועדת ביטחון; ועדת בקורת; ועדת בריאות; ועדת הנחה בארנונה; ועדת מכרזים; ועדת מלח; ועדת משנה לתכנון ובנייה
03-5568001
משה שרת 18 חולון
052-2501493mualemoshe@bezeqint.net
זיתוני יעקבעבודה (אמת)ועדת שמות; ועדת הנצחת קורבנות הטרור; ועדת ספורט
03-5058466
03-5058466050-8510958hcc.zeytuni.y@gmail.com
מיכאל לויטעבודה (אמת)ועדת מכרזים
בית -5569918- 03
 
0505-261316m_levit@netvision.net.il   
רון יצחקעבודה (אמת)ועדת שמות; ועדת החינוך; ועדת לקידום מעמד הילד
03-6510224
052-3806689
זברלו חיים, סגן ראש העירש"סועדת הנהלה; ועדת הנחה בארנונה; ועדת כספים; ועדת לבחירת עובדים בכירים; ועדת לענייני סמים; ועדת מכרזים; ועדת משנה לתכנון ובנייה
03-5027340
03-5027189HaimZ@Holon.muni.il
בבלי יעקבש"סועדת תנועה; ועדת הנהלה; ועדת משנה לתכנון ובנייה
03-5031337
יטבתה 23 חולון
052-6969499HaimZ@Holon.muni.il
אחדות יעקבש"סועדת איכות סביבה; ועדת מכרזים

0504191819

055-6681447123jei@gmail.com
שמעונוף עופרש"סועדת רווחה; ועדת ספורט
052-7678445
רו"ח קייקוב רוברט ראובןש"סועדת קליטה; ועדת רווחה; ועדת בקורת; ועדת כספים
03-5010681
03-5010681052-5493205Rokaykov@gmail.com
סיטון עזראמצטיינים בחינוך (חנ)ועדת בקורת; ועדת הנהלה; ועדת הנחה בארנונה; ועדת מכרזים; ועדת משנה לתכנון ובנייה
03-6521036
050-6414994e_siton@netvision.net.il
איציק תורג'מןמצטיינים בחינוך (חנ)ועדת שימור; ועדת שמות; ועדת איכות סביבה; ועדת החינוך; ועדת כספים; ועדת לקידום מעמד הילד
03-5563559
057-7506665turgy501@gmail.com
נעה צ'פליצקימצטיינים בחינוך (חנ)ועדת קליטה; ועדת רווחה; ועדת שמות; ועדת החינוך; ועדת לקידום מעמד הילד
03-5522681
03-5660436052-2496398Noa2006@walla.com
ישראל מורןהפתק השני צעירים (צ)ועדת קליטה; ועדת החינוך; ועדת כספים; ועדת נוער
052-8380676
 
052-8380676moran.holon@gmail.com
איתי זילברהפתק השני צעירים (צ)ועדת בטיחות בדרכים; ועדת לקידום מעמד הילד; ועדת מכרזים; ועדת נוער
054-6452856
054-6452856zilber.holon@gmail.com
שרה כהן גאדולישראל ביתנו חולון (ל)ועדת בקורת; ועדת לבחירת עובדים בכירים
 
0544559706sarac@alony.co.il
קינן שיישראל ביתנו חולון (ל)ועדת הנהלה; ועדת כספים
03-5500088
03-5500077050-6333350sk0506333350@gmail.com 
ירושלמי עמוס, סגן ראש העיר ללא שכרעמוס ירושלמי (ע)ועדת רווחה; ועדת החינוך; ועדת הנהלה; ועדת כספים; ועדת מכרזים
077-7801307
050-44237252yad1@walla.com
זאב ניסיםעמוס ירושלמי (ע)ועדת בקורת
עו"ד כהן רועיחולון הירוקה (רק)ועדת שימור; ועדת תנועה; ועדת איכות סביבה; ועדת הנהלה; ועדת הנצחת קורבנות הטרור; ועדת ספורט
03-5524489
052-2648632roee77@zahav.net.il
יואל ישורון, סגן ראש העיר ללא שכראילן לוי חבר שלך במועצה (פ)
03-5049335
050-5626279yoel@ash-college.ac.il
מיקי שמריהוליכוד (מחל)ועדת שימור; ועדת בקורת
03-5506503
03-5585023
חזן שמעוןחולון חוזרת לחיים (יד)ועדת ביטחון; ועדת בריאות; ועדת לענייני סמים
03-5053437רפאל איתן  7/36 חולון
0505366357

כתובת לפניות לחברי המועצה: עיריית חולון, רח' ויצמן 58, ת.ד. 1 חולון 5837309

לחצו כאן ל- הסכמים קואליציוניים מועצת העיר ה- 17.

וקצת היסטוריה…  

בראשיתה לא היתה חולון אלא מקבץ של שכונות מגורים, שהתנהלו באופן עצמאי ללא מועצה משותפת. במהלך שנות ההקמה וההתבססות מ- 1931 ועד 1936, נאלצה כל שכונה להתמודד לבדה עם תנאי המגורים הקשים, החיים באזור שומם ומלא חול, מחסור בתשתיות, כבישים וצנרת.  
עם הזמן, התנאים הקשים הובילו ליצירת שיתוף פעולה בין כל השכונות, ומכאן נסללה הדרך להקמת המועצה הראשונה.  
המועצה הראשונה, המועצה המקומית חולון, התכנסה ב - 8.7.1940, בבית הקפה "סבוי". היא מנתה 11 חברי מועצה ובראשה עמד ד"ר חיים קוגל.  
הרכב המועצה הראשונה כלל את החברים הבאים: מרדכי שנקר, יהודה חובארה, ד"ר יצחק שינין, שלמה לבקוביץ, אלכסנדר ספיבאקוב, חיים שטיין, משה סנטו, בן ציון שנקר, שמעון סליטרניק, משה לכטמן.  
רק כעבור 10 שנים, ביום ז' אלול תש"י הוכרזה חולון כעיר. ומאז מכהנות מועצות העיר.  
    
* הפרטים ההיסטוריים נשאבו מתוך הספר 'נכתב בחול' – סיפורה של חולון מאת אריה קרישק, 1986, הוצאת 'רשפים'.   

 לחצו כאן - למידע נוסף אודות ההיסטוריה של חולון.