הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
לבורנט/ית מחשבים לביה"ס על יסודי שש שנתי- איילון 100% משרה123/201530/11/2015 15:00
מפעיל/ת ציוד אור קולי לביה"ס על יסודי שש שנתי "איילו"124/201507/12/2015 15:00
לבורנט/ית מדעים לביה"ס על יסודי שש שנתי 100% משרה125/201507/12/2015 15:00
מהנדס/ת מבנים מסוכנים בפיקוח על הבנייה - סגן/ית מנהל מחלקה126/201507/12/2015 15:00
מנהל/ת מחלקת צעיריםחדש127/201510/12/2015 15:00
מכרזי מקרקעין
מכירת זכויות בעלות במקרקעין בקרית רבין- ח/370/ 440-46/201524/12/2015 12:00
מכרזי רכש בינוי ושירותים
מיצגים לעדלאידע 39/201507/12/2015 12:00
אספקת ארוחות חמות למרכז שיקום תעסוקתי (קש"ת) בעיר חולון36/201510/12/2015 12:00