הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
חשב/ת תקציב רגיל באגף תשתיות- עדכון והארכה174/201727/11/2017 15:00
רכז/ת בקרה וניקיון במוסדות חינוך180/201727/11/2017 15:00
מנהל/ת מדור רישום גני ילדים/ חינוך יסודי- 2 משרות- עדכון והארכה175/201729/11/2017 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".