הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מנהל/ת אגף מבני ציבור- הארכה51/201830/04/2018 15:00
סמנכ"ל/ית תשתיות- הארכה55/201830/04/2018 15:00
מנהל/ת מחלקת שיטור עירוני61/201830/04/2018 15:00
מנהל/ת מחלקת תכנון עיר 62/201830/04/2018 15:00
רכז/ת פרויקטים עירוני/ת לנוער59/201830/04/2018 15:00
יועץ/ת הנדסי/ת לתחום תברואה וסביבה64/201830/04/2018 15:00
מנהל/ת תכנית "מרכז העצמה"63/201830/04/2018 15:00
קופאי/ת 60/201830/04/2018 15:00
רכז/ת הכנה לצה"ל- עדכון והארכה58/201807/05/2018 15:00
מנהל/ת מחלקת מחזור66/201807/05/2018 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לבתי ספר חרדיים/דתיים- בנות65/201807/05/2018 15:00
לבורנטים/ות מדעים לביה"ס על יסודיים שש שנתיים67/201807/05/2018 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
שיפוץ ובינוי מתחם הסדנאות בגימנסיה למדעים ולאומנויות ע"ש חיים הרצוג7/201806/05/2018 12:00