הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מפקח/ת רישוי עסקים- 2 משרות01/201502/02/2015 15:00
מזכיר/ה משני/ת לביה"ס יסודי דתי תורני "דביר" 73% משרה02/201502/02/2015 15:00
מזכיר/ה משני/ת לבתי ספר יסודיים: "רביבים", "התבור" ו"אמירים"- 78% משרה03/201502/02/2015 15:00
מפקח/ת על הבנייה-חוזה פרוייקטאלי לתקופה של עד שנתיים05/201509/02/2015 15:00
מפקחים/ות עירוניים/ות לאכיפת חוקי העזר 04/201509/02/2015 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
הפעלת מסגרות ילדים ונוער בעיר חולון - דחיית מועד הגשה21/201408/02/2015 12:00