הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים122/201428/12/2014 15:00
מהנדס/ת מבנים מסוכנים בפיקוח על הבנייה151/201428/12/2014 15:00
פסיכולוגים/ות מומחים/ות ומתמחים/ות לשירות הפסיכולוגי החינוכי148/201428/12/2014 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת149/201428/12/2014 15:00
מנהל/ת מדור היסעים בחינוך150/201428/12/2014 15:00
מזכיר/ה ראשי/ת לביה"ס הדמוקרטי - 80% משרה152/201429/12/2014 12:00
מנהל/ת מחלקת גני ילדים155/201405/01/2015 15:00
מנהל/ת מרכז העשרה חינוכית156/201405/01/2015 15:00
סגן/ית מנהל/ת מחלקת דרכים157/201405/01/2015 15:00
מנהל/ת תיאום הנדסי158/201405/01/2015 15:00
מכרזי מקרקעין
קבלת הצעות לרכישת כל הזכויות בנכס העירייה ברחוב גולומב 54 פינת טשרניחובסקי - מטעם החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ6/201429/12/2014 12:00
מכרזי רכש בינוי ושירותים
מכרז ביצוע הריסות בניה55/201401/01/2015 12:00
הצעות להפעלת בית קפה - החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול – חולון בע"מ 2/201426/01/2015 16:00
הצעות להפעלת חנות עיצוב - החברה לפיתוח תיאטרון, מוסיקה, אמנות ומחול – חולון בע"מ 3/201426/01/2015 16:00