הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מנהל/ת אגף מבני ציבור89/201507/09/2015 15:00
עוזר מנהל מחלקת פיתוח באגף גנים ונוף88/201507/09/2015 15:00
מפקח/ת על הבנייה לפרויקט 87/201507/09/2015 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות ילד ונוער90/201507/09/2015 15:00
סגן/ית ראש מנהל החינוך ומנהל/ת אגף חדשנות בחינוך 91/201507/09/2015 15:00
מנהל/ת מדור מחזור94/201520/09/2015 15:00
בוחן/ת תכניות לרישוי הבנייה92/201520/09/2015 15:00
ספרן/ית לבתי ספר יסודיים -50% משרה 93/201520/09/2015 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
מכרז מסגרת לאספקת חומרה מדפסות וסורקים10/201526/10/2015 12:00
מכרז מסגרת לאספקת חומרת מחשבים ושרתים וציוד נלווה 8/201526/10/2015 12:00
מכרז מסגרת לאספקת חומרה מסוג ציוד תקשורת אקטיבית, ציוד אבט"מ, ועבודות של פריסת תקשורת פאסיבית33/201526/10/2015 12:00
מכרז מסגרת לאספקת חומרה מסוג ציוד הקרנה ונלווים10/201526/10/2015 13:00