הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מנהל/ת מחלקת תברואה71/201513/07/2015 15:00
סגן/ית מנהלת מחלקת דרכים70/201513/07/2015 15:00
רפרנט/ית חינוך חרדי72/201520/07/2015 15:00
בקר/ית שומה ושינויים בשטח73/201520/07/2015 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
מתן שירותי כוח אדם זמני לעיריית חולון21/201509/07/2015 12:00
אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שירותי אחזקה למערכות צפיה, תקשורת, הקלטה וניהול אירועים בעיר חולון.18/201522/07/2015 12:00
תיקון תאריך למכרז - אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שירותי אחזקה למערכות צפיה, תקשורת, הקלטה וניהול אירועים בעיר חולון.18/201522/07/2015 12:00