הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מפקחים/ות עירוניים/ות לאכיפת חוקי העזר 49/201525/05/2015 15:00
בוחן/ת תכניות לרישוי הבנייה48/201525/05/2015 15:00
מנהל/ת ביה"ס על יסודי שש שנתי HTH (הייטק היי)45/201525/05/2015 15:00
עורך/ת דין בשירות המשפטי46/201525/05/2015 15:00
מפקח/ת על הבנייה לפרויקט54/201501/06/2015 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לפרויקט במרכז עוצמה 53/201501/06/2015 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה 51/201501/06/2015 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לבתי ספר50/201501/06/2015 15:00
מלוו/ה מועצת נוער רשותי/ת- 50% משרה47/201501/06/2015 15:00
מנהל/ת אגף מבני ציבור 56/201508/06/2015 15:00
מנהל/ת מחלקת מקרקעין 55/201508/06/2015 15:00
מנהל/ת בית ספר על יסודי שש שנתי "קוגל"57/201508/06/2015 15:00
מנהל/ת מרכז העשרה חינוכית60/201508/06/2015 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
אספקה, הצבה, פינוי ותחזוקת מכלים לאיסוף נייר לסוגיו.6/201525/05/2015 12:00