הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מנהל/ת מחלקת קופה, מסלקה והתאמות 15/201502/03/2015 15:00
לבורנט/ית מחשבים לביה"ס תיכון- 45% משרה16/201502/03/2015 15:00
מזכיר/ה משני/ת לביה"ס תיכון "קריית שרת"- 80% משרה18/201508/03/2015 15:00
ספרן/ית לבית ספר על יסודי שש שנתי - 2 משרות בהיקפים שונים19/201516/03/2015 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה 21/201516/03/2015 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת משפחה (תוכנית נושמים לרווחה) - 50% משרה22/201516/03/2015 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".