הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה 68/201625/07/2016 15:00
בוחן/ת תכניות לרישוי הבנייה69/201625/07/2016 15:00
קצין/ת ביקור סדיר67/201625/07/2016 15:00
מנהל/ת בית ספר על יסודי שש שנתי "אילון"70/201625/07/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצרכים מיוחדים – 3 משרות65/201601/08/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לחינוך המיוחד – 2 משרות66/201601/08/2016 15:00
נהג/ת איסוף אשפה72/201601/08/2016 15:00
מזכיר/ת מנהל אגף פרויקטים בגזברות71/201601/08/2016 15:00
מנהל/ת תחום מנהיגות, נוער וקשרי חוץ 78/201608/08/2016 15:00
רכז/ת תחום מניעה במחלקת הנוער77/201608/08/2016 15:00
מפקחים/ות עירוניים/ות לאכיפת חוקי העזר 73/201608/08/2016 15:00
לבורנט/ית מדעים לביה"ס על יסודי שש שנתי "הייטק היי"74/201608/08/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנערות חרדיות 75/201608/08/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנוער חרדי 76/201608/08/2016 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
הפעלת תוכנית מסיכון לסיכוי39/201601/08/2016 12:00
הפעלת מועדונית יום שהות ארוך לחינוך המיוחד29/201601/08/2016 12:00