הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
עובד/ת סוציאלי/ת לנערות וצעירות במצוקה87/201629/08/2016 15:00
רכז/ת אדמיניסטרטיבי מועדוניות משותפות באגף הרווחה 86/201629/08/2016 15:00
קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך88/201629/08/2016 15:00
מנהל/ת ספרייה בביה"ס תיכון "קריית שרת"94/201605/09/2016 15:00
סגן/ית מנהלת מחלקת דרכים92/201605/09/2016 15:00
רכז/ת התקשרויות, מכרזים ופניות במערך תברואה 93/201605/09/2016 15:00
מנהל/ת אגף תשתיות89/201605/09/2016 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
ביצוע סקר תאורת רחוב ברחבי העיר חולון 36/201628/08/2016 16:00
הצבה והפעלת מכשיר כספומט בבנין עיריית חולון11/201605/09/2016 12:00