הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
סגן/ית מנהל אגף מבני ציבור במנהל תשתיות- הארכה ועדכון109/201626/10/2016 15:00
רכז/ת תכנון אסטרטגי121/201626/10/2016 15:00
אדריכל/ית במחלקת אדריכלות ותכנון עיר - בודק/ת תכניות115/201626/10/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לחינוך המיוחד – 80% משרה120/201626/10/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצרכים מיוחדים – 3 משרות118/201626/10/2016 15:00
מהנדס/ת מחלקת דרכים116/201626/10/2016 15:00
סגן/ית מנהלת מחלקת דרכים117/201626/10/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לסדרי דין 114/201626/10/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לחוק הנוער 113/201626/10/2016 15:00
מנהל/ת תחום מניעה במחלקת הנוער 122/201626/10/2016 15:00
מפקחים/ות עירוניים/ות לאכיפת חוקי העזר 123/201626/10/2016 15:00
סגן/ית מנהל מחלקת ניהול תנועה127/201626/10/2016 15:00
עורך/ת דין – מנהל/ת תחום בכיר מכרזים119/201626/10/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת – לצוות מיון ואיבחון (אינטייק)- 2 משרות- עדכון והארכה125/201631/10/2016 15:00
מזכיר/ה ראשי/ת לביה"ס על יסודי שש שנתי "הייטק היי"- 80% משרה124/201631/10/2016 15:00
מזכיר/ת מתי"א - 70% משרה126/201631/10/2016 15:00
לבורנט/ית מדעים לביה"ס על יסודי שש שנתי "קוגל" 128/201631/10/2016 15:00
לבורנט/ית מדעים לביה"ס על יסודי שש שנתי "עתידים" 130/201631/10/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה 129/201631/10/2016 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
מתן שירותי ייעוץ לניהול ותפעול של רשתות חברתיות44/201631/10/2016 12:00
עבודות שילוט, דגלול וקישוט העיר9/201601/11/2016 12:00
עבודות שילוט, דגלול וקישוט העיר- דחיית הגשה ותיקון עלות מסמכיםחדש9/201608/11/2016 12:00
הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקני פרסום על עמודי תאורה בעיר חולון.40/201610/11/2016 12:00
שינוע פסולת בניין בעיר חולוןחדש32/201604/12/2016 12:00