הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה22/201826/02/2018 15:00
לבורנטים/ות מדעים לביה"ס על יסודיים שש שנתיים25/201826/02/2018 15:00
מתכנן/ת סביבתי/ת ביחידה לאיכות הסביבה23/201826/02/2018 15:00
מנהל/ת מחלקת מחזור26/201826/02/2018 15:00
מנהל/ת מית"ר ( מרכז יום תומך רב תחומי) 24/201826/02/2018 15:00
מנהל/ת מחלקת פיתוח באגף גנים ונוף29/201805/03/2018 15:00
מנהל/ת תחום מולטימדיה ופרויקטים בתחום החדשנות החינוכית28/201805/03/2018 15:00
מנהל/ת תחום MAKERS במרכז לחדשנות חינוכית27/201805/03/2018 15:00
מדריך קידום נוער (מתאם) למגזר החרדי ביחידה לקידום נוער- 50% משרה31/201805/03/2018 15:00
סמנכ"ל/ית תשתיות30/201805/03/2018 15:00
עובד/ת קידום נוער32/201805/03/2018 15:00
תובע/ת עירוני/ת בשירות המשפטי 33/201812/03/2018 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".