הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
אדריכל/ית העיר- מנהל/ת אגף אדריכלות ותכנון עיר 03/201723/01/2017 15:00
מפקחים/ות עירוניים/ות לאכיפת חוקי העזר 01/201723/01/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה 02/201723/01/2017 15:00
מנהל/ת רובע תברואה וסביבה04/201730/01/2017 15:00
סגן/ית מנהל מחלקת ניהול תנועה09/201730/01/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לחוק הנוער06/201730/01/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה 07/201730/01/2017 15:00
מדריך/ת ביחידה לקידום נוער10/201730/01/2017 15:00
מדריך קידום נוער (מתאם) למגזר החרדי ביחידה לקידום נוער- 50% משרה11/201730/01/2017 15:00
מנהל/ת אגף התנועה12/201706/02/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנוער חרדי 18/201706/02/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנערות חרדיות 17/201706/02/2017 15:00
לבורנט/ית מחשבים לביה"ס על יסודי שש שנתי- קרית שרת15/201706/02/2017 15:00
מהנדס/ת מחלקת דרכים08/201706/02/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת- רכז/ת פעילים14/201706/02/2017 15:00
אדריכל/ית במחלקת אדריכלות ותכנון עיר 13/201706/02/2017 15:00
מנהל/ת אגף הפיקוח העירוני16/201706/02/2017 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".