הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
עובד/ת סוציאלי/ת למרכז קשר הורים-ילדים 28/201520/04/2015 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה לעבודה עם המגזר החרדי29/201520/04/2015 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
ביצוע עבודות אחזקת שבר, שיפוץ והשבחת מתקני חוץ ותשתיות בתחומי חולון.13/201502/04/2015 12:00
ביצוע עבודות אחזקת שבר, שיפוץ והשבחת מתקני חוץ ותשתיות בתחומי חולון - תיקון ודחיית הגשה13/201513/04/2015 12:00
תיקון ואחזקה שוטפת של מתקני כלי אצירה, עבודות מסגרות ופלסטיק.7/201515/04/2015 12:00
אחזקת גנים באזור קרית בן גוריון בחולון2/201526/04/2015 12:00