הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
עובד/ת סוציאלי/ת לחינוך המיוחד – 80% משרה43/201727/03/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת44/201727/03/2017 15:00
רכז/ת תעסוקה למרכז עוצמה45/201727/03/2017 15:00
מהנדס/ת מחלקת דרכים46/201727/03/2017 15:00
מלווה פרלמנט הילדים- 50% משרה47/201727/03/2017 15:00
סמנכ"ל/ית תעשייה ומסחר42/201727/03/2017 15:00
מנהל/ת אגף חינוך על- יסודי49/201703/04/2017 15:00
מנהל/ת מערך דרכים50/201703/04/2017 15:00
מנהל/ת בית ספר תיכון חרדי לבנות "לווית חן"- 50% משרה48/201703/04/2017 15:00
מדריך קידום נוער (מתאם) למגזר החרדי ביחידה לקידום נוער- 50% משרה51/201703/04/2017 15:00
מדריך/ת ביחידה לקידום נוער52/201703/04/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת למרכז קש"ת – מע"ש (מפעל שיקומי תעסוקתי)חדש57/201719/04/2017 15:00
סגן/ית מנהל מחלקת ניהול תנועהחדש54/201719/04/2017 15:00
מנהל/ת מחלקת ניהול תנועהחדש53/201719/04/2017 15:00
מנהל/ת ספרייה בביה"ס יסודיים חדש56/201719/04/2017 15:00
לבורנט/ית מחשבים לביה"ס על יסודי שש שנתי- קרית שרתחדש55/201719/04/2017 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".