הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מפקח/ת על הבנייה68/201428/07/2014 15:00
אחראי/ת ספריות בתי ספר וגני ילדים67/201428/07/2014 15:00
סגן/ית מנהלת מחלקת דרכים ותאורה72/201404/08/2014 15:00
מנהל/ת בית ספר על יסודי שש שנתי "קוגל"- מכרז חוזר70/201404/08/2014 15:00
מנהל/ת בית ספר על יסודי שש שנתי "אילון"- מכרז חוזר71/201404/08/2014 15:00
מפקח/ת גינון באגף גנים ונוף 69/201404/08/2014 15:00
מזכיר/ת מחלקת פרויקטים והתקשרויות7/201407/08/2014 15:00
מנהל/ת מרכז קש"ת (מרכז קידום, שיקום ותעסוקה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית)76/201411/08/2014 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לנערות וצעירות במצוקה73/201411/08/2014 15:00
מנהל/ת רובע מרכז תברואה וסביבה- משמרת ערב 77/201411/08/2014 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
פירוק, התקנה והעתקה של סככות אוטובוס ותחנת עמוד עם שני מושבים.5/201428/07/2014 12:00
אחזקת סככות אוטובוס בעיר חולון 44/201428/07/2014 12:00
איסוף ופינוי אשפה מכלי אצירה לסוגיהם באמצעות רכבי דחס43/201403/08/2014 12:00
אספקת ריהוט משרדי38/201407/08/2014 12:00
תחזוקה ואספקת ציוד כיבוי אש45/201407/08/2014 12:00
דחיית הגשה - עבודות הריסה ובניה עבור מחלקת הפיקוח על הבניה בעיר חולון23/201414/08/2014 12:00