הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
סגן/ית מנהלת מחלקת דרכים ותאורה117/201410/11/2014 15:00
מנהל/ת רובע מרכז תברואה וסביבה- משמרת ערב 120/201410/11/2014 15:00
מנהל/ת מחלקת דוחות ורישום בפיקוח העירוני118/201410/11/2014 15:00
מפקח/ת תברואה ורישוי עסקים- מכרז חוזר119/201410/11/2014 15:00
מתכנן/ת סביבתי/ת ביחידה לאיכות הסביבה116/201410/11/2014 15:00
מהנדס/ת מבנים מסוכנים בפיקוח על הבנייה-מכרז חוזרחדש127/201417/11/2014 15:00
מפקחים/ות עירוניים/ות לאכיפת חוקי העזר חדש126/201417/11/2014 15:00
סגן/ית מנהל מחלקת ניהול תנועה באגף התנועהחדש124/201417/11/2014 15:00
לבורנט/ית מדעים לביה"ס על יסודי- 2 משרות בהיקפים שוניםחדש121/201417/11/2014 15:00
מכרזי מקרקעין
קבלת הצעות לרכישת כל הזכויות בנכס העירייה ברחוב גולומב 54 פינת טשרניחובסקי - מטעם החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ6/201418/12/2014 12:00
מכרזי רכש בינוי ושירותים
שיפוץ במבנה תרבות ואמנות ברחוב בן יהודה 18 חולון - מטעם החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ5/201411/11/2014 17:00
מחשוב וסריקת רכיב תיקי בניין - דחיית הגשה מסמכי המכרז33/201413/11/2014 12:00
שילוט שביל החולות בחולון22/201419/11/2014 12:00