הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
סמנכ"ל/ית תשתיות, מבנים, גנים ונוף145/201605/12/2016 15:00
ממונה בטיחות למוסדות חינוך148/201605/12/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת למרכז לטיפול באלימות במשפחה 146/201605/12/2016 15:00
אדריכל/ית במחלקת אדריכלות ותכנון עיר 149/201605/12/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת- רכז/ת פעילים147/201605/12/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לחינוך המיוחד – 80% משרה150/201605/12/2016 15:00
רכז/ת מחשוב מידע הנדסי 151/201605/12/2016 15:00
מנהל/ת מערך דרכים152/201612/12/2016 15:00
סגן/ית מנהל מחלקת ניהול תנועה153/201612/12/2016 15:00
מנהל/ת ספרייה בביה"ס תיכון "קריית שרת" 154/201612/12/2016 15:00
מפקחים/ות עירוניים/ות לאכיפת חוקי העזר 162/201619/12/2016 15:00
רכז/ת תכנון אסטרטגי164/201619/12/2016 15:00
ווטרינר/ית רשותי/ת לביצוע בדיקות משנה163/201619/12/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לסדרי דין161/201619/12/2016 15:00
מהנדס/ת מחלקת דרכים 160/201619/12/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה157/201619/12/2016 15:00
נהג/ת איסוף אשפה156/201619/12/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצרכים מיוחדים – 2 משרות155/201619/12/2016 15:00
מכרזי מקרקעין
החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ - השכרת משרדים בשטח 315 מ"ר ברח' הנביאים 1 בחולון6/201618/12/2016 12:00
מכירת זכויות בעלות במקרקעין בתב"ע ח/ 370 / 4 ו- ח/ 3002016/ 56 - 5029/12/2016 12:00
מכרזי רכש בינוי ושירותים
שינוע פסולת בניין בעיר חולון32/201604/12/2016 12:00