הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מנהל/ת בקרת פרויקטים במנהל תשתיות59/201604/07/2016 15:00
סגן/ית מנהל אגף מבני ציבור במנהל תשתיות49/201604/07/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנערות חרדיות55/201604/07/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנפגעות תקיפה מינית56/201604/07/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנוער חרדי 54/201604/07/2016 15:00
פסיכולוגים/ות מתמחים/ות לשירות הפסיכולוגי החינוכי58/201604/07/2016 15:00
פסיכולוגים/ות מומחים ומדריכים לשירות הפסיכולוגי החינוכי57/201604/07/2016 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
הקמת רשת תקשורת מוניציפאלית עבור עיריית חולון15/201618/07/2016 12:00