הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מנהל/ת בית ספר על יסודי שש שנתי "הרצוג"118/201731/07/2017 15:00
רכז/ת תעסוקה לתוכנית אפיקים117/201731/07/2017 15:00
מנהל/ת רובע תברואה וסביבה120/201707/08/2017 15:00
סמנכ"ל/ית וראש מנהל החינוך 122/201707/08/2017 15:00
מפקחים/ות עירוניים/ות לאכיפת חוקי העזר121/201707/08/2017 15:00
תובע/ת עירוני/ת בשירות המשפטי119/201707/08/2017 15:00
מנהל/ת ספריה בביה"ס על יסודי שש שנתי "עתידים" חדש123/201714/08/2017 15:00
מנהל/ת ספריה בביה"ס יסודייםחדש124/201714/08/2017 15:00
לבורנט/ית מחשבים לביה"ס על יסודי שש שנתי "קרית שרת" חדש125/201714/08/2017 15:00
מדריך/ת ביחידה לקידום נוערחדש127/201714/08/2017 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
הקמה והפעלה של אתר אינטרנט עבור עירית חולון9/201730/07/2017 12:00
טיפול ואחזקה של שטחי גינון אזור דרום העיר ואחזקת פינת הליטוף44/201703/08/2017 12:00
ביצוע עבודות אחזקה , ספסלים וריהוט רחוב בעיר חולון29/201703/08/2017 12:00