הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מפקח/ת תברואה ורישוי עסקים- מכרז חוזר 98/201422/09/2014 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה לעבודה עם משפחות מאתיופיה97/201422/09/2014 15:00
פסיכולוגים/ות מומחים/ות ומתמחים/ות לשירות הפסיכולוגי החינוכי92/201422/09/2014 15:00
מנהל/ת מחלקת מידע וניהול תכנון בהנדסה 88/201422/09/2014 15:00
מזכיר/ה משני/ת לביה"ס יסודי "אשלים"- 38% משרה 96/201422/09/2014 15:00
מזכיר/ה משני/ת לביה"ס יסודי בחינוך הדתי- 40% משרה 95/201422/09/2014 15:00
רכז/ת תכנון אסטרטגי104/201401/10/2014 15:00
מפקח/ת על הבנייה-חוזה פרוייקטאלי לתקופה של עד שנתיים103/201401/10/2014 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה101/201401/10/2014 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
ביצוע תיקונים ואחזקה שוטפת בפסלי חוצות בעיר חולון36/201422/09/2014 12:00
תחזוקת מכלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק48/201428/09/2014 12:00