הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מזכיר/ה ראשי/ת לביה"ס תיכון דתי שש שנתי "יבנה" - 100% משרה82/201506/08/2015 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת למיצוי זכויות וקהילה במרכז עוצמה- 50% משרה83/201510/08/2015 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
דחיית מועד הגשה - אספקה, התקנה, הפעלה ומתן שירותי אחזקה למערכת צפייה, תקשורת הקלטהוניהול אירועים בעיר חולון.18/201506/08/2015 12:00
עיצוב והפקות דפוס - מיועד למשרדי פרסום 1/201520/08/2015 12:00