הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
עובד/ת סוציאלי/ת למרכז קשר הורים-ילדים 28/201520/04/2015 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה לעבודה עם המגזר החרדי29/201520/04/2015 15:00
עוזר/ת מנהל מחלקת פיתוח באגף גנים ונוף 34/201504/05/2015 15:00
אחראי/ת מערכות השקיה בגנים ונוף30/201504/05/2015 15:00
מדריך קידום נוער (מתאם) למגזר החרדי ביחידה לקידום נוער- 50% משרה32/201504/05/2015 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
אחזקת גנים באזור קרית בן גוריון בחולון2/201526/04/2015 12:00