הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מנהל/ת ספרייה בביה"ס יסודיים 73/201729/05/2017 15:00
לבורנטים/ות מדעים לביה"ס על יסודיים שש שנתיים- 5 משרות72/201729/05/2017 15:00
מתכנן/ת סביבתי/ת ביחידה לאיכות הסביבה 74/201729/05/2017 15:00
מנהל/ת אגף ארגון מוסדות חינוך ובקרה במנהל החינוך75/201729/05/2017 15:00
ווטרינר/ית רשותי/ת לביצוע בדיקות משנה 71/201729/05/2017 15:00
מדריך קידום נוער (מתאם) למגזר החרדי ביחידה לקידום נוער- 50% משרה77/201705/06/2017 15:00
מפקחים/ות עירוניים/ות לאכיפת חוקי העזר 80/201705/06/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצרכים מיוחדים79/201705/06/2017 15:00
נהג/ת איסוף אשפה78/201705/06/2017 15:00
מנהל/ת משמרת לאגף שירות ומוקד עירוני76/201705/06/2017 15:00
מנהל/ת בית ספר על יסודי שש שנתי "הרצוג"85/201712/06/2017 15:00
מנהל/ת מערך תרבות81/201712/06/2017 15:00
לבורנט/ית מחשבים לביה"ס על יסודי שש שנתי- "נבון"83/201712/06/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לטיפול בנוער חרדי82/201712/06/2017 15:00
עובד/ת מרכז הדרכה עירוני לנוער- 50% משרה84/201712/06/2017 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
אספקת ציוד, ריהוט ומתקני חצר לגנ"י ברחבי העיר חולון24/201729/05/2017 12:00
שינוי בתנאי הסף ודחיית הגשה - מתן שירותי התקנה, אחזקה ותפעול פרסום חוצות על גבי עמודורים הנושאים שמות רחוב שלטי הכוונה מוארים23/201704/06/2017 12:00
מתן שירותי העתקת אור - דחיית מועד ההגשה ושינוי בתנאי הסף13/201708/06/2017 12:00
הפעלת גני ילדים דתיים וחרדיים לחינוך המיוחד בעיר חולון11/201715/06/2017 12:00