הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
עובד/ת סוציאלי/ת לתוכנית אפיקים62/201724/04/2017 15:00
חשב/ת תקציבית באגף מבני ציבור59/201724/04/2017 15:00
מפקח/ת על הבנייה61/201724/04/2017 15:00
נהג/ת איסוף אשפה60/201724/04/2017 15:00
מהנדס/ת מחלקת דרכים64/201708/05/2017 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
מכרז לתחזוקה ותיקונים של מתקני שתיה למים מטוהרים.18/201727/04/2017 12:00
מרכז החברה הכלכלית לפיתוח חולון: ביצוע עבודות בנייה חדשה, לרבות תוספת לבנייה קיימת וכן עבודות שיפוץ, שיפור, התאמה ותיקונים במבנים קיימים בעיר חולון04/201727/04/2017 12:00
התקנה, החזקה ושינויים במערכות רמזורים וגלים ירוקים12/201704/05/2017 12:00
מתן שירותי לכידת נחשים וזוחלים למיניהם ברחבי העיר חולון17/201711/05/2017 12:00