הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה 75%משרה29/201727/02/2017 15:00
מנהל/ת ספרייה בביה"ס יסודיים30/201727/02/2017 15:00
מנהל/ת מחלקת ממ"ש (מרכז מידע ושירות)27/201727/02/2017 15:00
מזכיר/ה משני/ת לביה"ס על יסודי שש שנתי "קוגל" 60% משרה28/201727/02/2017 15:00
מפקח/ת על הבנייה33/201706/03/2017 15:00
חשב/ת העירייה32/201706/03/2017 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
ביצוע עבודות גינון והתקנת מערכות השקייה, במקומות שונים ברחבי העיר חולון2/201702/03/2017 12:00
מכרז לעבודות אחזקת תשתיות דרכים, תנועה, מעקות בטיחות, מסגרות וכלי צמ"ה בעיר חולון.חדש4/201716/03/2017 12:00