הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך43/201630/05/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת- ראש צוות לחוק הנוער42/201630/05/2016 15:00
רכז/ת אדמיניסטרטיבי מועדוניות משותפות באגף הרווחה 41/201630/05/2016 15:00
עורך/ת דין – מנהל/ת תחום בכיר מכרזים44/201606/06/2016 15:00
מפקחים/ות עירוניים/ות לאכיפת חוקי העזר 46/201606/06/2016 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
אחזקה והתקנה של מערכות תמרורים מוארים בחולון33/201624/05/2016 12:00
הקמת רשת תקשורת מוניציפאלית עבור עיריית חולון15/201618/07/2016 12:00