הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מגשר/ת חינוכי/ת בין תרבותי/ת35/201609/05/2016 15:00
מתאם הסעות לאוכלוסיית הצרכים המיוחדים- 50% משרה38/201609/05/2016 15:00
מנהל/ת משמרת לאגף שירות ומוקד עירוני37/201609/05/2016 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לסדרי דין 36/201609/05/2016 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
אספקת שירותי טיאוט ברחבי העיר חולון18/201608/05/2016 12:00
הקמת רשת תקשורת מוניציפאלית עבור עיריית חולון - נדחה בשלב זה15/201609/05/2016 12:00