הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
קצין בטיחות בתעבורה- מכרז חוזר32/201428/04/2014 15:00
בוחן/ת תכניות לרישוי הבנייה27/201428/04/2014 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה 33/201428/04/2014 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת ליחידה לטיפול בהתמכרויות בתחום האלכוהול וההימורים36/201428/04/2014 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
אספקה, הצבה, תחזוקה, איסוף ופינוי קרטון למטרות מחזור. 28/1424/04/2014 12:00
אחזקת סככות אוטובוס בעיר חולון2/201401/05/2014 12:00