הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מנהל/ת מחלקת קיימות ופרויקטים סביבתיים 83/201425/08/2014 15:00
עובד/ת מרכז הדרכה עירוני לנוער- 50% משרה81/201425/08/2014 15:00
מנהל/ת מחלקת אבטחת מוסדות חינוך ופרויקטים82/201425/08/2014 15:00
מנהל/ת אגף ארגון מוסדות חינוך ובקרה במנהל החינוך79/201401/09/2014 15:00
סגן/ית מנהלת מחלקת דרכים ותאורה89/201401/09/2014 15:00
סגן/ית מנהל מחלקת תכנון ארוך טווח 87/201401/09/2014 15:00
מפקח/ת על הבנייה 85/201401/09/2014 15:00
מפקח/ת על הבנייה-חוזה פרוייקטאלי לתקופה של עד שנתיים84/201401/09/2014 15:00
מזכיר/ה ראש/ית לביה"ס יסודי דתי "ישורון"-75% משרה86/201401/09/2014 15:00
מנחה/ת מועצת נוער רשותי/ת- 50% משרהחדש90/201408/09/2014 15:00
לבורנט/ית מדעים לביה"ס על יסודיחדש93/201408/09/2014 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
אספקת ריהוט לבתי ספר49/201401/09/2014 12:00
אספקת ציוד משרדי50/201401/09/2014 12:00
דחיית הגשה - עבודות הריסה ובנייה עבור מח' הפיקוח על הבנייה בעיר חולון 23/201403/09/2014 12:00