הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
מתאם/ת מחשוב לביה"ס על יסודי שש שנתי "קרית שרת"140/201725/09/2017 15:00
חשב/ת תקציבית באגף מבני ציבור143/201725/09/2017 15:00
מנהל/ת מערך תחזוקת מוסדות חינוך 142/201725/09/2017 15:00
סמנכ"ל/ית תעשייה ומסחר141/201725/09/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצוות פרט ומשפחה 145/201702/10/2017 15:00
עובד/ת קידום נוער144/201702/10/2017 15:00
מנהל/ת ספריה בביה"ס יסודיים146/201702/10/2017 15:00
מפקחים/ות עירוניים/ות לאכיפת חוקי העזר 147/201715/10/2017 15:00
מתאם/ת מחשוב לביה"ס על יסודי שש שנתי "הייטק היי"148/201715/10/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לוועדות תכנון טיפול150/201715/10/2017 15:00
מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ת לביה"ס על יסודי שש שנתי "קוגל"149/201715/10/2017 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת לצרכים מיוחדים 151/201715/10/2017 15:00
מכרזי מקרקעין
לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "דרושים ומכרזים".
מכרזי רכש בינוי ושירותים
מכרז להפעלת צהרונים בעיר חולון57/201702/10/2017 12:00