הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

דרושים ומכרזים 

כחלק ממדיניות הנגשת המידע לציבור מפורסמים באתר העירייה המכרזים המתקיימים בימים אלה ורשימת התפקידים הדרושים בעירייה.

בלחיצה על כל אחד מהפריטים תוכלו לקבל מידע רלבנטי אודות המכרזים והתפקידים, מועדי ההגשה ואופן הפנייה, המסמכים הנדרשים לצירוף,
אנשי הקשר ועוד.

בהצלחה

מכרזי משאבי אנוש
סגן/ית מנהל מחלקת ניהול תנועה באגף התנועה- הארכת מכרז124/201401/12/2014 15:00
מנהל/ת המחלקה הווטרינרית העירונית91/201401/12/2014 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת- ראש צוות לחוק הנוער 135/201401/12/2014 15:00
עובד/ת סוציאלי/ת - מרכז תכנית "נושמים לרווחה" 134/201401/12/2014 15:00
קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך131/201401/12/2014 15:00
מנהל/ת תחנת המעבר136/201401/12/2014 15:00
לבורנט/ית מדעים לביה"ס על יסודי-72% משרה145/201408/12/2014 15:00
מזכיר/ה ראשי/ת לביה"ס תיכון "נבון"- 80% משרה146/201408/12/2014 15:00
מכרזי מקרקעין
קבלת הצעות לרכישת כל הזכויות בנכס העירייה ברחוב גולומב 54 פינת טשרניחובסקי - מטעם החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ6/201418/12/2014 12:00
מכרזי רכש בינוי ושירותים
מחשוב וסריקת רכיב תיקי בניין - דחיית הגשה מסמכי המכרז33/201427/11/2014 12:00
שילוט שביל החולות בחולון22/201427/11/2014 12:00