הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

קדימויות ודגשים עירוניים בתוכניות העבודה השנתיות  

מידי שנה מוגדרים על ידי הנהלת העירייה ומנכ"לית העירייה מספר נושאים ותחומים, בהם יושקע מאמץ מיוחד על ידי כל יחידות העירייה באותה שנת עבודה - בנוסף לעבודתן השוטפת.
 
הדגשים העירוניים הינם תולדה של החזון העירוני, אך מאפשרים להתמקד בכל שנה בנושאים מסוימים - בהתאם לחשיבה אסטרטגית מוקדמת אשר מבוססת ידע, מידע ונתונים, הנאספים באופן עקבי וקבוע על ידי האגף לתכנון אסטרטגי של העירייה.
 
הדגשים העירוניים מאפשרים לעירייה לפרוט את החזון לתכנית עבודה שנתית תוך מתן מענה עדכני לתנאים ולצרכים משתנים.
 
כל יחידה בעירייה מביאה לידי ביטוי דגשים אלה באמצעות מטרות ויעדים, אשר ימומשו באותה שנה במסגרת תכניות העבודה. במהלך השנה מתבצעת בקרה שוטפת על מימוש התכניות.