הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

סיגל (בתוך ביה"ס שע האריות )

מנהל:יסמין אמיניזר
טלפון:5273512
אופי המוסד:עירוני
מפה/כתובת:940;#10;#שער האריות , 10
שער האריות , 10