הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

רשימת גני ילדים דתיים 


מפה/כתובתמסנן
אגוזנופר יחזקאל03-5534230
797;#15;#לנדאו חיים 15
לנדאו חיים 15
gan-egoz@holonedu.org.il
אגםדיקלה כהן03-6034736
901;#98;#אהרונוביץ 98
אהרונוביץ 98
אורותמלכה יצחקוב03-5035601
916;#32;#אנילביץ 32 נוה רמז
אנילביץ 32 נוה רמז
gan-orot@holonedu.org.il
אפיקלאה יזרעאלי03-5594637
826;#16;#מגידו 16
מגידו 16
gan-afik@holonedu.org.il
בראשית03-5331841
813;#4;#שיבת ציון 4
שיבת ציון 4
ברקןתמי סעדון03-5593882
825;#11;#התעלה 11
התעלה 11
gan-barkan@holonedu.org.il
גולןשירלי גם זו לטובה03-5513183
795;#77;#רבינוביץ יהושוע 77
רבינוביץ יהושוע 77
gan-golan@holonedu.org.il
גילוןכהן דליה03-5594615
941;#10;#אלופי צה"ל 10
אלופי צה"ל 10
gan-gilon@holonedu.org.il
גלבועשרית אור03-5594627
;#18;#הסיגלון 18
הסיגלון 18
gan-gilboa@holonedu.org.il
דבורהחגית מנוסאין
813;#1;#שיבת ציון , 1
שיבת ציון , 1
דרורמיטל מליחי03-5271898
611;#5;#הגבעול 5
הגבעול 5
זיתבת שבע שטיינברג03-5297668
875;#20;#אילון פנחס 20
אילון פנחס 20
חורבשרעבי תהילה5594601
959;#8;#שער ציון 8
שער ציון 8
gan-horev@holonedu.org.il
חזוןמזרחי ורדית03-5035976
916;#32;#אנילביץ 32
אנילביץ 32
gan-hazon@holonedu.org.il
כרכוםשושי גמני03-5032443
548;#7;#טמט"ב 7
טמט"ב 7
gan-carkom@holonedu.org.il
כרמלוולפסון יפית03-5033949
423;#12;#בן יהודה 12
בן יהודה 12
gan-carmel@holonedu.org.il
מאור ישראל יעל גדסי
625;#;#קרייתי,
קרייתי,
מאור ישראל - חובההילה מזרחי
625;#;#קרייתי
קרייתי
מוריהברוך פיורלה03-5033723
747;#5;#חצרים 5
חצרים 5
gan-moriya@holonedu.org.il
מירוןמירי קנזן03-5594607
947;#32;#קרן היסוד 32
קרן היסוד 32
gan-miron@holonedu.org.il
מצדהפכטר אילנה03-5039056
423;#12;#בן יהודה 12
בן יהודה 12
gan-metzada@holonedu.org.il
מרגליותיפית בבזרה - בנות
616;#16;#הבנים 16
הבנים 16
מרגליות -חובהאסתר גינתי - בנות
616;#16;#הבנים 16
הבנים 16
נבומוריה שמריז03-5039055
513;#21;#קפלן 21
קפלן 21
gan-nevo@holonedu.org.il
נבוןרעות וקנין03-5036562
747;#7;#חצרים 7
חצרים 7
gan-navon@holonedu.org.il
1 - 25 הבא