הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

רשימת גני ילדים ממלכתי דתי 


מפה/כתובתמסנן
אגוזנופר יחזקאל03-5534230
797;#15;#לנדאו חיים 15
לנדאו חיים 15
אגםדיקלה כהן03-6034736
901;#98;#אהרונוביץ 98
אהרונוביץ 98
אורותמלכה יצחקוב03-5035601
916;#32;#אנילביץ 32 נוה רמז
אנילביץ 32 נוה רמז
אפיקלאה יזרעאלי03-5594637
826;#16;#מגידו 16
מגידו 16
ברקןתמי סעדון03-5593882
825;#11;#התעלה 11
התעלה 11
גולןשירלי גם זו לטובה03-5513183
795;#77;#רבינוביץ יהושוע 77
רבינוביץ יהושוע 77
גילוןכהן דליה03-5594615
941;#10;#אלופי צה"ל 10
אלופי צה"ל 10
גלבועשרית אור03-5594627
;#18;#הסיגלון 18
הסיגלון 18
דבורהחגית מנוסאין
813;#1;#שיבת ציון , 1
שיבת ציון , 1
דרורמיטל מליחי03-5271898
611;#5;#הגבעול 5
הגבעול 5
חורבשרעבי תהילה5594601
959;#8;#שער ציון 8
שער ציון 8
חזוןמזרחי ורדית03-5035976
916;#32;#אנילביץ 32
אנילביץ 32
כרכוםשושי גמני03-5032443
548;#7;#טמט"ב 7
טמט"ב 7
כרמלוולפסון יפית03-5033949
423;#12;#בן יהודה 12
בן יהודה 12
מאורבת שבע שטיינברג
984;#7;#רבין יצחק , 7
רבין יצחק , 7
מוריהברוך פיורלה03-5033723
747;#5;#חצרים 5
חצרים 5
מירוןמירי קנזן03-5594607
947;#32;#קרן היסוד 32
קרן היסוד 32
מצדהפכטר אילנה03-5039056
423;#12;#בן יהודה 12
בן יהודה 12
נבומוריה שמריז03-5039055
513;#21;#קפלן 21
קפלן 21
נבוןרעות וקנין03-5036562
747;#7;#חצרים 7
חצרים 7
צופיתרותי גיאת03-5038501
921;#16;#לבון פנחס 16
לבון פנחס 16
צפורןתמר פרחי03-5568732
822;#17;#ששת הימים 17
ששת הימים 17
שובלהדר מזרחי03-6317286
912;#33א';#הציונות 33א'
הציונות 33א'
שקמהנחמי גנזבורג03-5582718
204;#17;#השופטים 17
השופטים 17
תבורלוי סיגלית5594756
357;#18;#התחיה 18
התחיה 18