הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

בתי ספר שלוש/ארבע שנתי 

קישור לאתרמסנןמפה/כתובתמסנן
בית ספר תיכון אורט ע"ש מיטרניאורנה אייזמן03-501252503-6519850miterany@ort.org.ilאתר בית הספר
435;#5;#שלום עליכם 5
שלום עליכם 5
בית ספר תיכון טכנולוגי נעמתדודו איתח03-556510203-559522403-5594285naamatna@hotmail.co.il
946;#13;#קרן קיימת לישראל 13
קרן קיימת לישראל 13
תיכון טומשין חולוןדנה אלון50290005055541
750;#14;#קדושי קהיר 14
קדושי קהיר 14