הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

רשימת גני ילדים עירוניים 


מפה/כתובתמסנן
אגמית קרולין חביב03--6521593
966;#8;#צפת 8
צפת 8
קריית שרת
אגסעינת לוי03-5041476
752;#7;#כהן הייניץ 7
כהן הייניץ 7
gan-agas@holonedu.org.ilמרכז 2
אדמוניתמאיה בן שחר03-5039029
706;#9;# שנקר 9 מרכז
שנקר 9 מרכז
gan-admonit@holonedu.org.ilמרכז 1
אודם (הודיה גרין03-5011940
918;#11;#רמז דוד 11
רמז דוד 11
נווה רמז
אור שרון גניש03-5271568
352;#5;#גלילי ישראל , 5
גלילי ישראל , 5
קריית אילון
אורוןאורטל לסרי 03-9586251
984;#7;#רבין יצחק 7
רבין יצחק 7
בן גוריון + רבין
אורןליאת חן גת 03-6517174
993;#2;#המרגנית 2 ח' 300
המרגנית 2 ח' 300
gan-oren1@holonedu.org.ilקריית אילון
איהטוקטלי ריקי03-6433527
517;#10;#יהודה הלוי 10
יהודה הלוי 10
שכ' עממי
איילנאור סמדר03-5039145
444;#5;#מימון 5 מרכז
מימון 5 מרכז
gan-eyal@holonedu.org.ilמרכז 1
איילהעדי משיח03-5039138
704;#26;#חומה ומגדל 26 מרכז
חומה ומגדל 26 מרכז
gan-ayala@holonedu.org.ilמרכז 1
אילוןהדס שוורץ03-5594586
357;#18;#התחיה 18
התחיה 18
gan-eylon@holonedu.org.ilנאות שושנים
אילןסיגלית גולברי03-5580370
211;#14;#דובנוב 14
דובנוב 14
gan-ilan@holonedu.org.ilנאות יהודית
אירוסלימור דואניס03-5590128
942;#29;#מפרץ שלמה 29
מפרץ שלמה 29
gan-irus@holonedu.org.ilקריית שרת
אלהששון שפרה03-5517303
787;#13;#משעול הפז 13
משעול הפז 13
gan-ela@holonedu.org.ilבן גוריון + רבין
אלומהנטלי רודיטי03-5016112
744;#3;#אורים 3
אורים 3
נאות רחל
אלוןשרית עטרי03-6517238
993;#11;#המרגנית11- ח 300
המרגנית11- ח 300
gan-alon@holonedu.org.ilקריית אילון
אלמוגלילך פרץ03-5297765
875;#20;#פנחס אילון 20 (בתוך בהס שרון )
פנחס אילון 20 (בתוך בהס שרון )
קריית אילון
אלמוגןהילה שבן03-6026864
791;#3;#קרסל 3 קרית בן גוריון
קרסל 3 קרית בן גוריון
בן גוריון + רבין
אמנון ותמרכרמית פרץ03-5594664
944;#1;#שרת משה 1
שרת משה 1
gan-amnonvetam@holonedu.org.ilקריית שרת
אננסליאת לוקץ03-5545840
795;#77;#רבינוביץ
רבינוביץ
gan-ananas@holonedu.org.ilבן גוריון + רבין
אנפהרחל לוי03-5039045
531;#50;#יצחק הלוי 50
יצחק הלוי 50
gan-anafa@holonedu.org.ilשכ' עממי
אנקוררחלי פליישן03-5039027
406;#9;#קראוזה 9
קראוזה 9
gan-ankor@holonedu.org.ilמרכז 1
אסיףאושרת פרחי03-6247559
419;#11;#אוסשקין 11
אוסשקין 11
מרכז 1
אפרסמוןנאוה לביא03-5039137
642;#17;#התותחנים 17 (תל גיבורים)
התותחנים 17 (תל גיבורים)
gan-afarsemon@holonedu.org.ilתל גיבורים
אפרסקיאירה דגן03-5039037
603;#58;#האצ"ל 58
האצ"ל 58
gan-afarsek@holonedu.org.ilתל גיבורים
1 - 25 הבא