הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

בתי ספר בחינוך המיוחד 

קישור לאתרמסנןמפה/כתובתמסנן
הרצפלדרויטל וייס03-550336803-55810675598634harzfeled@harzfeled.com
211;#14;#דובנוב 14
דובנוב 14
מיתריםרוית מגר03-503451103-501057403-5017912
911;#60;#אילת 60
אילת 60
עוזסיגלית שהרבני03-652136103-652136003-5032803oz.holon@hotmail.com
813;#1;#שיבת ציון 1 חולון
שיבת ציון 1 חולון
עמלפנינה זולטה03-503577703-501097603-5010976amal.holon@gmail.com
616;#16;#הבנים 16
הבנים 16
תיכונית רעיםחיה לנדאו03-559883603-559882903-5598829reim@reim.tad.org.il
205;#13;#נחמיה 13
נחמיה 13
דרכיםחגית זלדיס03-778871303-7788566
525;#53;#קפאח 53 חולון
קפאח 53 חולון