הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

רשימת גני ילדים מיוחדים 


מפה/כתובתמסנן
אדמוןמיטל אחטרזר03-5271894
959;#25;#שער ציון 25
שער ציון 25
ארנוןבן נדל03-5033449
787;#13;#משעול הפז 13
משעול הפז 13
gan-arnon@holonedu.org.il
ברקרינת  שפירא03-5055734
802;#14;#עין גדי 14
עין גדי 14
געתוןשירלי שוקר אלדד03-5039026
548;#7;#זאבי רחבעם 7
זאבי רחבעם 7
gan-gaaton@bezeqint.net
דןניצן זוט
1102;#6;#יהושפט 6
יהושפט 6
gan-dan@holonedu.org.il
חרמון ריקי לוי03-5271895
959;#25;#שער ציון 25
שער ציון 25
ירדןאיריס שיינס03-5569305
826;#19;#מגידו 19
מגידו 19
gan-yarden@holonedu.org.il
ירקוןאדמית בן איתן03-5594660
802;#17;#עין גדי 17
עין גדי 17
gan-yarkon@holonedu.org.il
לכישאורטל בלו03-5594620
211;#14;#דובנוב 14
דובנוב 14
gan-lachish@holonedu.org.il
אבני שלמהנעמה שרעבי03-5084122
811;#35;#ארבע ארצות , 35
ארבע ארצות , 35
ארבלשירן חסיד03-5478805
745;#9;#שדה בוקר 9
שדה בוקר 9
גרניתלימור פרג'03-5033757
707;#35;#תרצ"ו 35
תרצ"ו 35
gan-granit@holonedu.org.il
דבורהחגית מנוסאין
813;#1;#שיבת ציון , 1
שיבת ציון , 1
דרוריםשירן בן דוד
712;#56;#אחד במאי 56
אחד במאי 56
הבשוריעל ברון03-5055733
802;#14;#עין גדי 14
עין גדי 14
gan-habsor@holonedu.org.il
חמדהאדוה בן שושן
808;#3;#הסבוראים 3
הסבוראים 3
יהבלילך קטיף03-5516081
815;#6;#החמניה 6, קרית מיכה
החמניה 6, קרית מיכה
gan-yahav@bezeqint.net
יעל - צעיריםיעל מסלטון
263;#8;#יעל, 8
יעל, 8
יעלוןמיכל שרוני03-5041481
761;#4;#זלמן ארן 4
זלמן ארן 4
מבצע סינייפה סיסרו03-5084
620;#2;#מבצע סיני, 2
מבצע סיני, 2
נחשוןנטלי ימיני03-5590398
744;#3;#אורים 3
אורים 3
gan-nachshon@holonedu.org.il
נעמןמור אלעזרי
808;#3;#הסבוראים 3
הסבוראים 3
סערפנינה דואני03-5526330
811;#10;#ארבע ארצות 10
ארבע ארצות 10
gan-sahar@holonedu.org.il
עפרןמיכל ורום03-5478858
745;#7;#שדה בוקר 7
שדה בוקר 7
פולגצילה שופט03-5039166
787;#13;#משעול הפז 13
משעול הפז 13
gan-poleg@holonedu.org.il
1 - 25 הבא