הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 חינוך והשכלה 

חדשות והודעות בנושא חינוך והשכלה 
חינוך לגיל הרך
בחולון 'עיר הילדים' מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בחינוך לגיל הרך, מתוך הבנה כי שנים אלה מהוות את הבסיס ונקודת הזינוק עבור כל ילד להמשך דרכו. לפיכך מטפחת המערכת העירונית הן את הילדים ומשפחותיהם והן את הצוותים החינוכיים.
חינוך יסודי
בחולון מאמינים כי כל ילד וילדה זכאים לממש את כישוריהם ואת מלוא הפוטנציאל הגלום בהם. מאמץ רב נעשה כבר בגיל הצעיר להקניית ערכים חברתיים ואנושיים לצד שיפור ההישגים האישיים של כל תלמיד ותלמידה, תוך מתן הזדמנות שווה לילדים ממגוון שכבות האוכלוסייה.
חינוך על יסודי
מערכת החינוך העל יסודית מספקת את ההזדמנויות והאפשרויות הטובות ביותר לדור העתיד, נותנת מענה לכלל תלמידיה, מטפחת את ההון האנושי ומעודדת מורים, מחנכים ומנהלים יצירתיים המחויבים לכל תלמידיהם. המערכת מקפידה לקיים בתי-ספר בטוחים, אוטונומיים בעלי ייחודיות פדגוגית, שתלמידיהם פעילים בקהילה.
טיפול בפרט וחינוך מיוחד
מערכת הטיפול בפרט בחולון מופקדת על מתן מענה אישי ודיפרנציאלי לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים בגילאי 3 עד 21. הטיפול בפרט מתבצע בבתי הספר ובגני הילדים המיוחדים והרגילים ובאמצעות היחידה לביקור סדיר, הגופים המקצועיים של מסגרות החינוך המיוחד והיחידה לקידום נוער.
השכלה גבוהה
חולון משקיעה רבות בחינוך ומבקשת לעודד צעירים וצעירות להמשיך בלימודים אקדמאים. העיר מציעה מלגות לסטודנטים התורמים לקהילה ומעודדת את פעילותם של גופים אקדמאיים שונים שאחד הבולטים ביניהם הוא HIT המרכז לחינוך טכנולוגי.
השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) הינו מחלקה במינהל החינוך של עיריית חולון.
מטרת השירות הפסיכולוגי החינוכי היא לסייע בקידום הסתגלותם התקינה של התלמידים במערכות החינוכיות השונות על ידי התערבות פסיכולוגית במישור הפרטני, המערכתי והדיאגנוסטי.
חולון משקיעה רבות בחינוך ומבקשת לעודד צעירים וצעירות להמשיך בלימודים אקדמאים. לרשות תושבי העיר מספר אפשרויות לקבלת מלגות. להלן פרטים אודות מסלולי המלגות והקריטריונים הנדרשים לקבלתן.
תשלום מקדמה לצהרון

לנוחותכם:
> תשלום מקדמה עבור צהרון

לתשומת לבכם!
 
תשלום מקדמה זה אינו מהווה רישום מלא לצהרון

הקוד העירוני לכבוד הדדי, משמעת והצבת גבולות
בחודש מרץ 2010 השיקה העיר חולון קוד עירוני לכבוד הדדי, משמעת והצבת גבולות בכל מערכות החינוך. השקת הקוד מביאה לידי ביטוי את המדיניות העירונית על פיה יש לשים את הכבוד ההדדי במערכת החינוך בראש סדר העדיפות העירוני ולהקפיד על כללי סדר ומשמעת בסיסיים.
חדשות 
טפסים ומסמכים 
להתקנת Adobe Reader לחצו כאן