הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

בתי ספר ממלכתיים - חרדיים 

קישור לאתרמסנןמפה/כתובתמסנן
בנות מנחם - חב"דרוחמה שטיינברגר03-744470203-7444701ruchamash@gmail.com
750;#14;#קדושי קהיר 14
קדושי קהיר 14
בני מנחם חב"ד - בניםיהושע שמעוני03-558852603-5588527shukis770@gmail.com
525;#51;#קפאח 51
קפאח 51