הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

בתי ספר יסודיים - חרדיים 

קישור לאתרמסנןמפה/כתובתמסנן
בית דוד בנותאנט שטרית03-501038703-501038703-5017403513432@chatz.org.il
970;#28;#ברקת 28
ברקת 28
בית יוסף בניםיהודה מקסימוף03-503740103-5035820y-beityo-hol-s@kishurim.k12.il
622;#10;#חזית חמש 10
חזית חמש 10
בנות ציוןמרסלה ורון03-501558703-5010939sima02@neto.net.il
407;#7;#הרב קוק 7, חולון
הרב קוק 7, חולון
תת מפי עולליםשמעון צדיק03-505425803-501790603-6512656lihen9693@gmail.com
813;#1;#שיבת ציון 1
שיבת ציון 1
בית דוד בניםאליהו פולק03-501135403-5010359a5011354@gmail.com
705;#9;#ברדיצ'בסקי 9
ברדיצ'בסקי 9
בית יוסף בנותציפורה בינדר03-503740103-5035820bnotyo102030@walla.co.il
622;#10;#חזית חמש 10
חזית חמש 10