הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 ארנונה ומים 

חדשות והודעות בנושא ארנונה ומים 

הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק (פקודת העיריות) על המחזיקים בדירות מגורים ובמבנים אחרים

חוברת מידע לתושב – 2017  

חוברת מידע לתושב – 2017 מונגשת

 

ריכזנו עבורכם את מלוא המידע אודות תעריפי הארנונה, ההנחות והפטורים.

לנוחותכם, המידע מוצג לפי שנים.

תשלומים עבור ארנונה, מים וביוב

 ארנונה 
לביצוע עבור תשלום ארנונה - לחץ כאן
לביצוע תשלום עבור חיוב שנתי - לחץ כאן

מים וביוב
לביצוע תשלום עבור תאגיד מי שקמה -
לחץ כאן
 

חילופי דיירים (מחזיקים) בנכס

תחום המים והביוב מטופל על ידי תאגיד 'מי שקמה', הפועל מתוקף 'חוק תאגידי מים וביוב' ומספק את כלל השירותים בתחום: אספקת מים וטיפול בביוב, שדרוג תשתיות וטיפול בתקלות, גביית תשלומים, הפעלת מוקדי שירות לקוחות ובירורים. כל המידע באתר תאגיד "מי שקמה".

ועדת הערר ממונה על ידי מועצת העיר והיא מונה שלושה חברים, כולם תושבי העיר. יושבת ראש הוועדה הינה עורכת-דין. החלטת ועדת הערר מהווה הכרעה של מחלוקת בנושא הארנונה, שהוטלה על נכסים בתחום השיפוט עיריית חולון. על החלטת הועדה רשאים הצדדים לערער לפני בית המשפט לעניינים מינהליים.