הגדל גופן הקטן גופן
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

 ארנונה ומים 

חדשות והודעות בנושא ארנונה ומים 
הארנונה הכללית היא מס המוטל לפי חוק (פקודת העיריות) על המחזיקים בדירות מגורים כמו גם בכל מבנה, שאינו משמש למגורים, כגון חנויות, משרדים, מבני מלאכה ותעשיה וחניונים.
ריכזנו עבורכם את מלוא המידע אודות תעריפי הארנונה, ההנחות והפטורים.

לנוחותכם, המידע מוצג לפי שנים.

תשלומים עבור ארנונה, מים וביוב

 ארנונה 
לביצוע תשלום עבור חיוב שנתי - לחץ כאן

מים וביוב
לביצוע תשלום עבור תאגיד מי שקמה -
לחץ כאן
 

חילופי דיירים (מחזיקים) בנכס

ועדת הערר ממונה על ידי מועצת העיר והיא מונה שלושה חברים, כולם תושבי העיר. יושבת ראש הוועדה הינה עורכת-דין. החלטת ועדת הערר מהווה הכרעה של מחלוקת בנושא הארנונה, שהוטלה על נכסים בתחום השיפוט עיריית חולון. על החלטת הועדה רשאים הצדדים לערער לפני בית המשפט לעניינים מינהליים.

 
 
טפסים ומסמכים 
להתקנת Adobe Reader לחצו כאן