הגדל גופן הקטן גופן
Pyc
 
Fra
 
Deu
 
Eng
העיר חולוןעסקיםמבקריםתושביםהעירייה

חומרים מסוכנים

חומר מסוכן מוגדר על פי "חוק חומרים מסוכנים תשנ"ג – 1993" כחומר שיש בו כדי לסכן חיי אדם או בריאותו או לגרום נזק לסביבה או לרכוש.
 ניתן למצוא חומרים מסוכנים בענפים רבים, ביניהם הענפים דלהלן:

 • בתעשייה: תרופות, קוסמטיקה, מזון ומשקאות, חומרי ניקוי, כימיקלים, חומרי דישון והדברה, אלקטרוניקה, טכסטיל, יצור תחמושת, ציפוי מתכות.
 • ברפואה: בתי חולים, מעבדות רפואיות.
 • במסחר: חנויות ומחסנים של חומרי בנין וחומרי ניקוי.
 • בחקלאות: חומרי הדברה וחומרי דישון.
 • במחקר: אוניברסיטאות, מכוני מחקר, מעבדות.
 • בתחבורה: שינוע חומרים מסוכנים
 • במרכזי נופש ופנאי: בריכות שחיה, פרקי מים, בתי מלון.
 • במשק הבית: חומרי ניקוי, חומרי הדברה, צבעים וממיסים אורגניים. 

 "תקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור) תשנ"ו – 1996" מציגות רשימת החומרים , כולל ריכוזם וכמותם, שהוגדרו כמסוכנים על פי החוק הנ"ל. 
 מחזיקי%20היתר%20רעלים%20כחוק%20רבעון%203%20לשנת%202016.xls
 
 חומרים מסוכנים מחולקים לקבוצות סיכון שונות. להלן  קבוצות הסיכון העיקריות:

 • גזים (גז בישול, חמצן).
 • נוזלים מתלקחים (אלכוהול).
 • מוצקים מתלקחים (אבקות מתכת).
 • חומרים מחמצנים (מי חמצן).
 • חומרים רעילים (ציאניד).
 • חומרים קורוזיבים (חומצת מלח, סודה קאוסטית).
   

בחולון מצויים מפעלים, מוסדות ועסקים רבים המאחסנים ומשתמשים בחומרים מסוכנים. על פי תקנות חומרים מסוכנים (סיווג ופטור) תשנ"ו - 1996, חלק מהמפעלים, המוסדות והעסקים חייבים ב"היתר רעלים" כחוק, אחרים פטורים. 
  
המידע על חומרים מסוכנים בחולון מובא לתושב בשלושה אופנים:

דיווח על מפעלים/מוסדות/עסקים המחזיקים היתר רעלים כחוק

דיווח על מפעלים/מוסדות/עסקים המחזיקים חומרים מסוכנים ללא היתר כחוק

דיווח על אירועי חומרים מסוכנים